Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer

Publisert:

Ved forrige lokalvalg i 2015 var det nær 1,6 millioner som valgte å ikke stemme. Blant hjemmesitterne er det flest menn, mange unge og mange med lav utdanning.

Ved det kommende kommunestyre- og fylkestingsvalget har 4,2 millioner innbyggere i Norge stemmerett. Det er det høyeste antall stemmeberettigede vi har hatt noen gang. Det er likevel langt fra alle som bruker den.

Vi ser at valgdeltakelsen er noe høyere blant kvinner enn blant menn. Den er også lavest blant personer i begynnelsen av 20 årene, og høyest blant dem mellom 45 og 80 år. Personer med fullført universitets- eller høyskoleutdanning stemmer oftere enn de med lavere utdanningsnivå.

Figur 1

Figur 1 Valgdeltakelse etter ulike grupper. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Unge menn med kort utdanning oftest hjemmesittere

Den største gruppen blant hjemmesitterne er menn uten innvandrerbakgrunn, som er under 40 år og har ungdomsskole som høyeste fullførte utdanning (her definert som «kort utdanning»). 

– Samlet sett utgjorde denne gruppen 5 prosent av de stemmeberettigede i 2015, mens de utgjorde 9 prosent av hjemmesittergruppen, sier SSBs valgstatistikker Øyvin Kleven.

Han viser til velgerundersøkelsen, og påpeker at rundt halvparten av unge menn med kort utdanning, som ikke stemmer, oppgir manglende interesse for politikk som årsak.

Figur 2. Antall personer som ikke stemte i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015, etter kjønn, aldersgruppe, utdanningsnivå og innvandrerbakgrunn

Med innvandrerbakgrunn Uten innvandrerbakgrunn
Kvinner/lang utd/over 70 år 1320 7270
Menn/lang utd/over 70 år 1220 7540
Menn/middels utd/over 70 år 1680 27820
Menn/kort utd/over 70 år 2560 29580
Kvinner/middels utd/over 70 år 2280 39940
Kvinner/lang utd/40-69 år 19010 40750
Kvinner/kort utd/Over 70 år 4170 56860
Menn/lang utd/40-69 år 19600 41640
Menn/lang utd/under 40 år 20220 48120
Kvinner/lang utd/under 40 år 27260 67440
Kvinner/kort utd/40-69 år 27020 83560
Kvinner/middels utd/ under 40 år 20370 94000
Kvinner/middels utd/40-69 år 16240 104180
Menn/kort utd/40-69 år 37360 91250
Kvinner/kort utd/under 40 år 45820 97020
Menn/middels utd/40-69 år 27400 131440
Menn/middels utd/under 40 år 25380 134650
Menn/kort utd/under 40 år 60090 137150

Alder og utdanningsnivå har stor betydning

Valgdeltakelsen er lavest for dem under 40 år uavhengig av utdanningsnivå, kjønn og innvandringskategori. For de eldste har utdanningsnivå mye mindre betydning for om de stemmer eller ikke.

– Blant personer med kort utdanning over 70 år er valgdeltakelsen høyere enn i de lavere aldersgruppene. Valgdeltakelsen går dermed opp både med økt alder og med økt utdanningsnivå, sier Kleven.

På spørsmål om hvorfor det er slik, påpeker Kleven at de eldste har hatt lengre tid på seg for å bli mobilisert gjennom yrkesaktivitet og familieplanlegging. Dessuten var utdanning i større grad et knapt gode før i tiden.

– Færre hadde høyere utdanning før. Mange ble likevel mobilisert gjennom folkelige bevegelser som målsaken, lekmannsbevegelsen og arbeiderbevegelsen, sier Kleven.

29 prosent av de stemmeberettigede i 2015 hadde kort utdanning, mens 42 prosent av hjemmesitterne hadde det samme. 19 prosent av de som valgte å ikke stemme hadde lang utdanning, mens denne gruppen totalt utgjorde 30 prosent av de stemmeberettigede.

Overvekt av middelaldrende menn i kommunestyrene

– Politikerne representere befolkningen. Da er det interessant å se om de som blir valgt inn til kommune- og fylkestingene demografisk sett gjenspeiler befolkningen for øvrig, påpeker Kleven.

Han har derfor sett på differansen mellom andelen representanter i kommunestyrene og blant stemmeberettigede, etter kjønn, aldersgruppe og utdanningsnivå i 2015-valget.

– Figur 3 viser at menn mellom 40 og 69 år med middels og lang utdanning, samt kvinner i samme aldersgruppe med lang utdanning, er overrepresentert. Det er også kvinner og menn med lang utdanning under 40 år, med bare med 1 prosentpoeng, sier Kleven.

Han har også sett på differansen mellom andelen listekandidater og andelen stemmeberettigede for årets valg, og foreløpig ser bildet relativt likt ut.

– Hvem som velges inn bestemmes i siste instans av hvilke partier som kommer inn i kommunestyrene, og i hvilken grad velgerne endrer på rekkefølgen på stemmeseddelen. Men det er neppe noen dristig spådom at det store bildet vil ligne på det fra 2015, sier Kleven.

Figur 3. Differansen mellom andelen representanter og andelen blant stemmeberettigede etter kjønn, aldersgruppe, utdanningsnivå. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Differanse
Kvinner/lang utd/over 70 år -1
Kvinner/middels utd/over 70 år -3
Kvinner/kort utd/Over 70 år -3
Kvinner/lang utd/40-69 år 7
Kvinner/middels utd/40-69 år -2
Kvinner/kort utd/40-69 år -4
Kvinner/lang utd/under 40 år 1
Kvinner/middels utd/ under 40 år -2
Kvinner/kort utd/under 40 år -4
Menn/lang utd/over 70 år 0
Menn/middels utd/over 70 år -2
Menn/kort utd/over 70 år -2
Menn/lang utd/40-69 år 12
Menn/middels utd/40-69 år 10
Menn/kort utd/40-69 år -2
Menn/lang utd/under 40 år 1
Menn/middels utd/under 40 år -2
Menn/kort utd/under 40 år -5

Faktaside

Kontakt