Statistikkområde

Utenriksøkonomi: Fordringer og gjeld overfor utlandet

Alt innhold for delområdet fordringer og gjeld overfor utlandet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Henter hjem større utbytter

  Norske eiere av direkteinvesteringer i utlandet mottok i 2017 betydelig større utbytter sammenlignet med de siste årene. I alt fikk investorene utbetalt 73 milliarder kroner i utbytte, en økning på nesten 19 milliarder kroner fra 2016.

  Artikkel
 • Nedgang i bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 11 milliarder kroner fra 2. kvartal 2018 til 3. kvartal 2018. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge var i samme periode omtrent uendret.

  Artikkel
 • Gjelda til utlandet redusert med ein tiandepart

  I 2017 utgjorde gjelda ikkje-finansielle føretak hadde til utlandet 1 340 milliardar kroner. Det er 10 prosent mindre enn i 2016.

  Artikkel
 • Økte bankoverføringer til og fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk opp med 28 milliarder kroner fra 1. kvartal 2018 til 2. kvartal 2018. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 23 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Medvind i globale finansmarkeder

  Norges porteføljeinvesteringer i utlandet var på 10 235 milliarder kroner ved utgangen av 2017, en økning på 12 prosent fra året før. Samlede investeringer i Sverige og Kina pekte seg ut med en solid økning i 2017.

  Artikkel
 • Reduserte bankoverføringer til og fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 37 milliarder kroner fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 86 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Omsetningsnedgang for norske dotterselskap i utlandet

  I 2016 hadde norske konsern nær 4 400 utanlandske dotterselskap med ei samla omsetning på 1 215 milliardar kroner, 5 prosent mindre enn i 2015.

  Artikkel
 • Økte bankoverføringer til og fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk opp med 99 milliarder kroner fra 3. til 4. kvartal 2017. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 79 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Direkteinvesteringer konsentrert mot OECD-land

  Norske direkteinvesteringer i utlandet viser i økende grad en konsentrasjon mot noen industriland. Direkteinvesteringer i OECD-land står i 2016 for 80 prosent av investeringer som nordmenn har i utlandet. Det er en økning på litt under 3 prosent s...

  Artikkel
 • Nettofordringene overfor utlandet minker

  Norges nettofordringer overfor utlandet endte i 3. kvartal 2017 på 6 716 milliarder kroner. Sammenlignet med 2. kvartal 2017 var dette en nedgang på 193 milliarder kroner. Nettofordringene overfor utlandet reduseres for første gang siden 3. kvarta...

  Artikkel
 • Mindre bankoverføringer til og fra utlandet

  Overføringene inn til Norge var omtrent uendret fra 2. til 3. kvartal 2017. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 16 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Mest gjeld til Europa

  Gjelda som norske ikkje-finansielle føretak hadde til utlandet, utgjorde 1 463 milliardar kroner i 2016. Nær to tredelar av gjelda var til føretak i andre europeiske land.

  Artikkel
 • Nedgang i bruttogjeld overfor utlandet

  Norges bruttogjeld overfor utlandet endte i 2. kvartal 2017 på 6 886 milliarder kroner – en nedgang på 92 milliarder fra 1. kvartal. Det var størst nedgang i andre finansinvesteringer.

  Artikkel
 • Bankoverføringer fra utlandet går ned

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 10 milliarder kroner fra 1. til 2. kvartal 2017. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge var nesten uendret, og gikk opp med 3 milliarder kroner fra 1. kvartal 2017 til 2. kvartal 2017. 

  Artikkel
 • 10 år med solid vekst

  Norges porteføljeinvesteringer i utlandet var på 9 136 milliarder kroner ved utgangen av 2016. I løpet av de siste 10 årene har beholdningene økt fra 2 721 milliarder kroner.

  Artikkel