Nettofordringene overfor utlandet minker

Publisert:

Endret:

Norges nettofordringer overfor utlandet endte i 3. kvartal 2017 på 6 716 milliarder kroner. Sammenlignet med 2. kvartal 2017 var dette en nedgang på 193 milliarder kroner. Nettofordringene overfor utlandet reduseres for første gang siden 3. kvartal 2016.1

Etter å ha steget mye de siste kvartalene, ble Norges nettofordringer overfor utlandet redusert i 3. kvartal. Både fordrings- og gjeldssiden bidro til denne reduksjonen i 3. kvartal ved å trekke i retning av mer gjeld og mindre fordringer overfor utlandet.

Utviklingen i nettofordringene siste 12 måneder viser likevel solid økning da de har steget mye de foregående tre kvartalene. Norges nettofordringer overfor utlandet er nå 791 milliarder kroner1 høyere enn for ett år siden, viser nye tall fra statistikken Fordringer og gjeld overfor utlandet. I denne perioden har bruttogjelden overfor utlandet nesten stått i ro. Nesten hele styrkingen kan tilskrives økte fordringer overfor utlandet.

Kronen styrer utviklingen

Som man kan se av figur 1 nedenfor har andre endringer stor betydning for utviklingen i nettofordringene overfor utlandet. Man må tilbake til 2. kvartal 2016 for å finne et kvartal hvor nettofinanstransaksjonene var større enn andre endringer.

I 3. kvartal 2017 kan man fra en nedgang i nettofordringene på 193 milliarder kroner spore 168 milliarder kroner fra andre endringer.1 Dette kan i hovedsak tilskrives at den norske kronen styrket seg mot de fleste utenlandske valutaer i 3. kvartal. Investeringer i utenlandsk valuta (nominelt) vil med styrket norsk krone bli mindre verdt målt i norske kroner.

Et nytt godt kvartal i verdipapirmarkedene, som resulterte i positive netto kursgevinster, hadde en dempende effekt på den styrende negative valutaeffekten. De resterende 25 milliardene1 av beholdningsnedgangen i nettofordringene kan tilskrives nettofinansinvesteringer som vises i utenriksregnskapet.

Figur 1

Figur 1. Utvikling i Norges fordringer og gjeld overfor utlandet

1 Tallene ble rettet 6. desember 2017 kl 09:30.

Kontakt