Mindre bankoverføringer til og fra utlandet

Publisert:

Endret:

Overføringene inn til Norge var omtrent uendret fra 2. til 3. kvartal 2017. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 16 milliarder kroner¹.

I 3. kvartal 2017 ble det overført 547 milliarder kroner fra utlandet til bankkontoer tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner i Norge. Dette er en nedgang på 0,4 prosent fra foregående kvartal. Banktransaksjoner tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner fra Norge til utlandet endte på 548 milliarder kroner i 3. kvartal 2017. Sammenlignet med 2. kvartal 2017 er det en nedgang i de utgående bankoverføringene på 2,8 prosent, viser nye tall i Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet.

Figur 1. Grensekryssende betalinger

Periode Inngående verdi Utgående verdi
2011K1 406.402 402.841
2011K2 421.318 381.063
2011K3 393.270 371.996
2011K4 351.234 368.359
2012K1 454.010 458.148
2012K2 486.953 452.372
2012K3 448.834 458.701
2012K4 485.571 487.053
2013K1 453.077 436.389
2013K2 513.489 499.662
2013K3 485.897 488.614
2013K4 585.377 594.157
2014K1 519.514 540.258
2014K2 489.351 503.244
2014K3 464.291 525.199
2014K4 582.781 643.014
2015K1 516.905 515.538
2015K2 547.022 554.259
2015K3 509.864 564.647
2015K4 606.315 601.438
2016K1 518.032 582.145
2016K2 564.346 580.997
2016K3 563.045 552.744
2016K4 606.273 633.790
2017K1 559.236 560.146
2017K2 549.734 563.432
2017K3 547.394 547.635

¹Tall for 3kv 2017 ble publisert med mangelfullt datagrunnlag. Nytt datagrunnlag gav høyere kvartalstall både for inngående og utgående betalingsstrømmer, og hovedtallstabellene har av den grunn endret seg.

Kontakt