Direkteinvesteringer konsentrert mot OECD-land

Publisert:

Norske direkteinvesteringer i utlandet viser i økende grad en konsentrasjon mot noen industriland. Direkteinvesteringer i OECD-land står i 2016 for 80 prosent av direkteinvesteringer som nordmenn har i utlandet. Det er en økning på litt under 3 prosent sammenlignet med 2015.

Totalt eide nordmenn direkteinvesteringer i utlandet verdt 1 661 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Til sammenligning hadde utlendinger direkteinvesteringer i Norge verdt 1 294 milliarder kroner på samme tidspunkt. De norske direkteinvesteringene i utlandet var 3 prosent høyere sammenlignet med 2015, mens utlendingenes direkteinvesteringer i Norge falt med 2 prosent i samme periode.    

En stor andel av nordmenns direkteinvesteringer i utlandet er plassert i industriland, eller såkalte moderne økonomier. Landene med størst beholdning av direkteinvesteringer fra Norge faller inn under denne kategorien. I 2016 var Nederland, USA og Sverige de tre landene hvor nordmenn har høyest investert beholdning av direkteinvesteringer. Hvert av disse landene har over 200 milliarder kroner investert fra Norge.

Til sammenligning er nordmenns totale direkteinvesteringer på det afrikanske kontinentet kun 45 milliarder kroner. Den samme trenden med å investere i moderne økonomier ser man i Asia vist ved figur 1 nedenfor. Av en total beholdning av direkteinvesteringer på 160 milliarder kroner, er her 123 milliarder kroner eller nærmere 77 prosent investert i Singapore.  

Figur 1. Norske direkteinvesteringer i Asia, andel i Singapore og andre asiatiske land, i 2016

Norske direkteinvesteringer i Asia
Singapore 77% 123289.0
Andre asiatiske land 23% 37157.0

Sverige er det landet som har mest direkteinvesteringer i Norge. Totalt hadde svenskene direkteinvesteringer i Norge verdt 274 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Det tilsvarer over 20 prosent av alle direkteinvesteringer utlendinger har i Norge. Andre land med store beholdninger av direkteinvesteringer i Norge, er Nederland, Luxembourg og Tyskland.

Sammenlignbart med de norske direkteinvesteringene i utlandet, så tiltrekker også Norge seg i stor grad direkteinvesteringer fra moderne økonomier. I 2016 var andelen direkteinvesteringer fra OECD-land til Norge rett i overkant av 81 prosent. Så uavhengig av om direkteinvesteringen er til eller fra Norge, viser figurene nedenfor at fire av fem kroner investert er mellom Norge og et OECD-land.  

Figur 2

Figur 3. Norske direkteinvesteringer i utlandet, andel av investeringene til OECD-land, prosent i 2016

Figur 3

Figur 2. Utenlandske direkteinvesteringer i Norge, andel av investeringene fra OECD-land, prosent i 2016

   

Revisjoner

Tall for årgangen 2015 er blitt revidert i denne publiseringen.

 

Se også: Eurostat, IMF Data, OECD Foreign Direct Investment Statistics,  OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment

 

 

Kontakt