366650
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
366650
statistikk
2021-01-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerdesember 2020

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statistikkbanktabell 08804 og tabellene 3 og 4 ble rettet 27. januar 2021.

Utenrikshandel med varer1
Milliarder kronerEndring i prosentMilliarder kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Desember 2020November 2020 - Desember 2020Desember 2019 - Desember 2020Desember 2020Desember 2019 - Desember 2020
1Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 1-3.
Eksport76,06,6-11,0773,2-15,5
Råolje21,07,9-30,4209,1-17,0
Naturgass15,53,2-0,4113,5-35,7
Naturlige gasskondensater0,1769,5112,13,5-38,4
Skip og oljeplattformer0,0.-99,64,7-37,0
Fastlandseksport39,47,01,2442,3-6,5
Fisk8,7-4,4-6,0102,0-2,0
 
Import63,9-10,13,8762,80,6
Skip og oljeplattformer0,0-98,8-98,88,512,2
 
Handelsbalansen12,16 142,8-49,210,4-93,4
Handelsbalansen fastland-24,525,7-14,9-312,0-12,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB