243586
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
243586
Høyere råoljepris
statistikk
2017-01-16T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varerdesember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere råoljepris

Høyere råoljepris og dermed høy råoljeeksport førte til at handelsoverskuddet i desember 2016 endte på hele 23,3 milliarder kroner, det høyeste månedsresultatet det året. Vareeksporten beløp seg til 72,5 milliarder kroner, mens importen utgjorde 49,2 milliarder kroner.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Desember 2016November 2016 - Desember 2016Desember 2015 - Desember 2016Desember 2016Desember 2015 - Desember 2016
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 1-3.
Eksport72 5204,48,5747 135-10,6
Råolje20 35414,670,9185 771-5,8
Naturgass18 92415,0-2,9160 222-27,4
Naturlige gasskondensater125-66,310,43 822-25,9
Skip og oljeplattformer2847-49,0-6,410 34015,7
Fastlandseksport32 269-2,8-6,3386 980-4,3
Fisk8 216-6,616,489 22223,9
 
Import49 175-9,0-3,5606 697-1,5
Skip og oljeplattformer2781-61,7545,516 399-39,2
 
Handelsbalansen23 34551,747,0140 437-36,3
Handelsbalansen fastland-16 12514,41,8-203 318-10,2

Handelsoverskuddet i desember var hele 47,0 prosent høyere enn på samme tid i 2015, og vi må tilbake til juli 2015 for finne et høyere handelsoverskudd. Vareimporten var 3,5 prosent lavere, mens utførselen av varer gikk opp 8,5 prosent sett i forhold til desember i 2015. Fastlandseksporten ble i samme periode redusert med 6,3 prosent og endte på 32,3 milliarder kroner.

Stor oppgang i råoljeeksporten

Eksportverdien for råolje endte i desember på 20,4 milliarder kroner, hele 8,4 milliarder kroner mer enn tilsvarende måned i 2015. Ikke siden oktober 2014 har råoljeeksporten vært over 20 milliarder. Hovedforklaringen på siste tolvmånedersendring var sterk prisøkning på hele 43,4 prosent – fra 315 kr per fat i desember 2015 til 452 kroner i 2016. Vi må tilbake til juli 2015 for å finne en gjennomsnittspris per fat råolje på over 400 kroner. I tillegg var eksportvolumet langt høyere, 45,0 millioner fat i desember 2016 mot 37,8 millioner et år tidligere.

I desember utgjorde verdien av naturgasseksporten 18,9 milliarder kroner, en nedgang på 2,9 prosent fra tilsvarende periode i 2015. Eksportvolumet for naturgass var også noe lavere. Det ble utført 10,3 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform – ned 1,9 prosent. Samtidig falt prisene noe.

Andre vesentlige tolvmåneders endringer

  • Eksporten av fersk hel laks beløp seg til 5,0 milliarder kroner i desember, opp 27,5 prosent, grunnet sterk prisvekst. Antall tonn eksportert var 5,6 prosent lavere.
  •  Utførselen av raffinerte oljeprodukter endte på 2,5 milliarder kroner i desember – ned hele 1,7 milliarder. Langt lavere eksportkvanta var forklaringen.
  •  Utførselen av maskiner for spesielle industrier samt kraftmaskiner falt samlet sett med 1,3 milliarder kroner, til 1,4 milliarder kroner. Eksporten av elektriske maskiner og apparater gikk derimot opp – til 1,4 milliarder kroner.
  •  Innførselen av maskiner for spesielle industrier samt kraftmaskiner ble også redusert - hele 37,4 prosent, og endte på 2,4 milliarder kroner.
  •  I desember var importen av raffinerte oljeprodukter høy, med en verdi på 2,2 milliarder kroner. Dette er 850 millioner mer enn et år tidligere. Langt høyere importkvanta for gassoljer med lavt svovelinnhold var forklaringen.

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB