243578_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
243578
Handelsoverskuddet fortsatt lite
statistikk
2016-08-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varerjuli 2016

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

To nye statistikkbanktabeller for 'Utenrikshandel med varer etter foretakskarakteristika' er publisert 23. september 2016.

Handelsoverskuddet fortsatt lite

Handelsoverskuddet var 44,5 prosent mindre i juli 2016 enn i samme måned året før. Verdien av oljeeksporten sank marginalt, men det var en større nedgang i gass- og fastlandseksporten. Synke gjorde også importen av el-biler.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Juli 2016Juni 2016 - Juli 2016Juli 2015 - Juli 2016Juli 2016Juli 2015 - Juli 2016
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import45 166-14,81,2341 194-4,2
Skip og oljeplattformer21-100,0-99,95 436-77,1
 
Eksport59 118-1,3-15,2415 410-15,5
Råolje16 47619,1-1,896 105-21,4
Naturgass12 00423,9-33,990 582-28,9
Naturlige gasskondensater434-22,1197,02 454-23,4
Skip og oljeplattformer23-99,7-99,72 101-43,9
Fastlandseksport30 201-13,2-10,4224 168-4,7
 
Handelsbalansen13 951102,3-44,574 216-45,2
Handelsbalansen fastland-14 9647,6-49,1-111 590-14,7

Handelsoverskuddet var på 14,0 milliarder kroner i juli 2016. Eksporten sank med 15,2 prosent og endte på 59,1 milliarder kroner. Importen steg med 1,2 prosent og kom opp i 45,2 milliarder kroner. 

Årets høyeste månedsverdi for råoljeeksport

Eksporten av råolje utgjorde 16,5 milliarder kroner i juli 2016, som er en nedgang på bare 1,8 prosent sammenlignet med juli i fjor. 

Antall eksporterte fat råolje var 6,7 millioner større i juli 2016 enn i tilsvarende måned i fjor. Det innebærer en oppgang på 17,6 prosent. Oljeprisen trekker i motsatt retning. For juli 2016 var den 369 kroner, 73 kroner lavere enn i juli 2015. Dette er bakgrunnen for den lille nedgangen i eksportverdi sammenlignet med fjoråret. 

Eksporten av naturgass var på 12,0 milliarder kroner i juli 2016. Dette tilsvarer en nedgang på 6,2 milliarder kroner, eller 33,9 prosent, sammenlignet med juli i 2015. Hovedårsaken er lavere priser. Eksportert mengde av naturgass i gassform var 8,4 milliarder standard kubikkmeter - ned 5,7 prosent. 

Raffinerte oljeprodukter og metaller trakk fastlandseksporten ned

I juli 2016 utgjorde fastlandseksporten 30,2 milliarder kroner. Dette var en nedgang på 10,4 prosent – eller 3,5 milliarder kroner - fra juli i fjor. 

En stor del av denne nedgangen skyldes eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter. Verdien sank med 38,4 prosent sammenlignet med juli 2015 og endte på 3,0 milliarder kroner.

Eksportverdien gikk ned også for flytende propan og butan, og endte på 755 millioner kroner. Dette var en nedgang på 28,0 prosent. Begge nedgangene forklares av redusert eksportvolum og lavere priser. 

Jern og stål-eksporten i juli 2016 var på 835 millioner kroner, lavere eksportvolum ga en nedgang på 17,0 prosent sammenlignet med juli i fjor. Eksportverdien i hovedvaregruppen maskiner og transportmidler gikk ned med 2,4 milliarder kroner i samme periode. 

Fiskeeksporten trekker fastlandseksporten opp

Fiskeeksporten beløp seg til 6,4 milliarder kroner, og økte med 17,4 prosent sammenlignet med juli 2015. Prisen på fersk hel laks var 66 kroner i juli 2016, en krone høyere enn den tidligere rekordprisen fra juni i år. Eksportverdien for denne varen var 3,8 milliarder1 kroner - 28,4 prosent høyere enn juli 2015. Eksportert volum var 14,5 prosent lavere. 

Malmimporten økte og bilimporten sank

Den totale importverdien i juli utgjorde 547 millioner kroner, eller 1,2 prosent, mer enn i samme måned i fjor. 

Malmimporten økte med 369 millioner kroner, eller 39,5 prosent, og endte på 1,3 milliarder kroner i juli 2016. Oppgangen skyldes imidlertid lav verdi på malmimporten i juli i 2015 – og er ingen spesielt høy verdi for denne importen. 

Importverdien i hovedvaregruppen maskiner og transportmidler er på omtrent samme nivå som i fjor – med en oppgang på 1,2 prosent – eller 218 millioner kroner. 

Verdien av personbilimporten i juli 2016 var 3 milliarder kroner, som utgjør en reduksjon på 8,7 prosent sammenlignet med juli 2015. Den viktigste forklaringen er den halverte importen av el-biler i forhold til fjoråret. Importverdien for elbiler sank med 227 millioner kroner. Generelt er bilprisene høyere i 2016 enn de var i fjor. 

1 Teksten ble rettet 15. august kl. 14.28.