243578_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
243578_tabell
statistikk
2016-08-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varerjuli 2016

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Utenrikshandel med varerfullscreen-iconUtenrikshandel med varerexcel-iconUtenrikshandel med varercsv-iconUtenrikshandel med varer
Tabell 2Import av varer, ujusterte og sesongjusterte hovedtall. Millioner kronerfullscreen-iconImport av varer, ujusterte og sesongjusterte hovedtall. Millioner kronerexcel-iconImport av varer, ujusterte og sesongjusterte hovedtall. Millioner kronercsv-iconImport av varer, ujusterte og sesongjusterte hovedtall. Millioner kroner
Tabell 3Eksport av varer, ujusterte og sesongjusterte hovedtall. Millioner kronerfullscreen-iconEksport av varer, ujusterte og sesongjusterte hovedtall. Millioner kronerexcel-iconEksport av varer, ujusterte og sesongjusterte hovedtall. Millioner kronercsv-iconEksport av varer, ujusterte og sesongjusterte hovedtall. Millioner kroner
Tabell 4Handelsbalansen. Millioner kronerfullscreen-iconHandelsbalansen. Millioner kronerexcel-iconHandelsbalansen. Millioner kronercsv-iconHandelsbalansen. Millioner kroner
Tabell 5Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater, ujusterte og sesongjusterte tall. Millioner kronerfullscreen-iconEksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater, ujusterte og sesongjusterte tall. Millioner kronerexcel-iconEksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater, ujusterte og sesongjusterte tall. Millioner kronercsv-iconEksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater, ujusterte og sesongjusterte tall. Millioner kroner
Tabell 6Import av varer, varegrupper etter SITCfullscreen-iconImport av varer, varegrupper etter SITCexcel-iconImport av varer, varegrupper etter SITCcsv-iconImport av varer, varegrupper etter SITC
Tabell 7Eksport av varer, varegrupper etter SITCfullscreen-iconEksport av varer, varegrupper etter SITCexcel-iconEksport av varer, varegrupper etter SITCcsv-iconEksport av varer, varegrupper etter SITC
Tabell 8Import og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land.fullscreen-iconImport og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land.excel-iconImport og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land.csv-iconImport og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land.
Tabell 9Import og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land.fullscreen-iconImport og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land.excel-iconImport og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land.csv-iconImport og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land.
Tabell 10Import av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kronerfullscreen-iconImport av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kronerexcel-iconImport av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kronercsv-iconImport av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
Tabell 11Eksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kronerfullscreen-iconEksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kronerexcel-iconEksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kronercsv-iconEksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
Tabell 12Fastlandseksport etter produksjonsfylke.fullscreen-iconFastlandseksport etter produksjonsfylke.excel-iconFastlandseksport etter produksjonsfylke.csv-iconFastlandseksport etter produksjonsfylke.
Tabell 13Fastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kronerfullscreen-iconFastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kronerexcel-iconFastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kronercsv-iconFastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
Tabell 14Revisjon av foreløpige månedstall for import av varer, varegrupper etter SITCfullscreen-iconRevisjon av foreløpige månedstall for import av varer, varegrupper etter SITCexcel-iconRevisjon av foreløpige månedstall for import av varer, varegrupper etter SITCcsv-iconRevisjon av foreløpige månedstall for import av varer, varegrupper etter SITC
Tabell 15Revisjon av foreløpige månedstall for eksport av varer, varegrupper etter SITCfullscreen-iconRevisjon av foreløpige månedstall for eksport av varer, varegrupper etter SITCexcel-iconRevisjon av foreløpige månedstall for eksport av varer, varegrupper etter SITCcsv-iconRevisjon av foreløpige månedstall for eksport av varer, varegrupper etter SITC

Import og eksport, alle  land og varenummer (HS) for årene 1988 - 2019. Komplette datasett for nedlasting (CSV)

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken