Fortsatt lavere vareeksport

Publisert:

Eksporten i juli utgjorde 58,4 milliarder kroner og var 12,5 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Importen økte med 0,5 prosent og endte på 60,2 milliarder. Dette ga et handelsunderskudd på 1,8 milliarder kroner.

Utenrikshandelsstatistikken for juli 2020 viser fortsatt stor tilbakegang i Norges eksport av varer. Sammenlignet med juli i fjor er det først og fremst naturgass og raffinerte mineraloljeprodukter som bidrar til nedgangen i eksportverdien. En økning i oljeeksporten demper fallet.

Den ukentlige utenrikshandelsstatistikken, som er oppdatert med tall til og med 9.august, viser en sesongmessig økning for eksport av varer etter juli.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Jul. 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai. 2016 49.7 58.4 8.7
Jun. 2016 53.8 60.4 6.6
Jul. 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017 43.9 68.6 24.7
Mai. 2017 59.5 68.9 9.4
Jun. 2017 67.3 69.0 1.6
Jul. 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.8 85.6 30.8
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018 64.2 82.1 17.9
Apr. 2018 63.5 80.4 16.9
Mai. 2018 63.2 80.6 17.4
Jun. 2018 59.2 79.8 20.6
Jul. 2018 54.7 82.1 27.3
Aug. 2018 56.5 87.1 30.6
Sep. 2018 59.3 81.7 22.4
Okt. 2018 65.6 98.3 32.7
Nov. 2018 65.0 87.0 21.9
Des. 2018 53.3 79.7 26.4
Jan. 2019 60.6 86.8 26.1
Feb. 2019 62.2 76.5 14.2
Mar. 2019 66.8 85.3 18.5
Apr. 2019 62.2 77.3 15.1
Mai. 2019 67.2 76.0 8.9
Jun. 2019 60.0 66.1 6.1
Jul. 2019 59.9 66.8 6.9
Aug. 2019 59.9 65.6 5.7
Sep. 2019 67.5 66.2 -1.3
Okt. 2019 66.9 76.6 9.7
Nov. 2019 63.1 86.1 23.0
Des. 2019 61.6 85.4 23.8
Jan. 2020 61.3 80.4 19.1
Feb. 2020 58.4 75.1 16.7
Mar. 2020 69.1 71.3 2.2
Apr. 2020* 55.4 59.0 3.7
Mai. 2020* 57.7 56.2 -1.6
Jun. 2020* 66.6 56.2 -10.4
Jul. 2020* 60.2 58.4 -1.8

Kraftig fall i gassprisene

Eksportverdien for naturgass gikk ned hele 60,3 prosent sammenlignet med juli i fjor og endte på 4,2 milliarder kroner. Nedgangen skyldes sterkt reduserte gasspriser og noe lavere eksportvolum. Produsentprisindeksen forklarer prisnedgangen med et stort tilbud av naturgass i kombinasjon med redusert etterspørsel som følge av covid-19. Utførselen av naturgass i gassform var 8,8 milliarder standard kubikkmeter, noe som er 1,8 prosent lavere enn juli i fjor.

Eksportverdien for råolje gikk opp 6,8 prosent mot juli i fjor og endte på 20,0 milliarder kroner. Antallet eksporterte fat var på sitt høyeste hittil i år. I juli ble det eksportert 48,3 millioner fat med råolje - hele 40,0 prosent mer enn fjorårets nivå. Johan Sverdrup-feltet, som kom i drift høsten 2019, bidro sterkt til oppgangen. Oljeprisen økte for tredje måned på rad og endte på 414 kroner fatet i juli, men er fortsatt langt under nivået fra juli i fjor, som lå på 544 kr fatet.

Figur 2.

Figur 2. Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2018 2019 2020*
Jan. 46.0 44.1 39.7
Feb. 40.0 38.8 37.1
Mar. 44.2 44.4 28.1
Apr. 42.2 35.5 24.1
Mai 40.9 34.2 23.2
Jun. 39.0 28.1 20.8
Jul. 46.9 30.1 24.5
Aug. 46.3 28.4
Sep. 44.0 26.6
Okt. 55.2 34.3
Nov. 44.8 43.9
Des. 44.0 45.8

Nedgang i fastlandseksporten

Fastlandseksporten var 9,7 prosent lavere enn juli i fjor og endte på 32,9 milliarder kroner. Det er flere næringer som påvirkes av lav oljepris og covid-19-pandemien.

Størst nedgang var det i eksportverdien for raffinerte mineraloljeprodukter, som falt 50,7 prosent sammenlignet med juli i fjor, på grunn av svært lave priser, men også redusert eksportvolum.

Kraftig nedgang var det også i eksportverdien for elektrisk strøm, som gikk tilbake 89,0 prosent fra juli i fjor og endte på 58,6 millioner kroner. Nedgangen skyldes historisk lave priser. Mengden strøm som ble ført ut av Norge, målt i kilowatt-timer, var svært høy, og en må tilbake til 2016 for tilsvarende nivåer.

Eksportverdien for laks utgjorde 5,6 milliarder kroner i juli, ned 3,0 prosent sammenlignet med juli i fjor. Antall utførte tonn økte, men prisene har falt sammenlignet med fjorårets nivå. Sjømatrådet viser til svekket etterspørsel etter laks som følge av covid-19, særlig i asiatiske markeder. Situasjonen i Asia er fortsatt ikke normalisert etter at det i juni ble fattet mistanke om smittefunn på et matmarked i Kina. Dette til tross for at norske og kinesiske myndigheter har avkreftet at viruset stammet fra norsk laks.

Figur 4. Fastlandseksport

2018 2019 2020*
Jan. 37.0 42.6 40.7
Feb. 35.8 37.5 38.0
Mar. 37.9 40.5 41.1
Apr. 37.6 39.5 34.7
Mai 38.2 41.7 32.6
Jun. 39.9 37.0 35.2
Jul. 34.6 36.4 32.9
Aug. 40.4 37.1
Sep. 36.2 37.7
Okt. 43.0 42.1
Nov. 42.1 41.8
Des. 35.7 38.9

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Importen av personbiler har styrket seg betydelig sammenlignet med de lave nivåene i april og mai 2020. I juli ble nærmere 13 900 biler innført, en økning på 13,8 prosent fra juli i fjor.
  • Innførsel av varer til produksjon av vindkraft var høy i juli. Importen av roterende elektriske apparater endte på 1,4 milliarder kroner og var nær tredoblet sammenlignet med juli i fjor.
  • Importen av alkoholholdige drikkevarer var historisk høy i juli. Verdien utgjorde 714 millioner kroner, en økning på 55,7 prosent fra juli i fjor.

Kontakt