Energivarer trekker PPI i hver sin retning

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) var uendret fra juni til juli 2020. Prisoppgang på raffinerte petroleumsprodukter og råolje utjevnet øvrige prisnedganger i energivarer og enkelte industrinæringer.

PPI totalt sluttet å falle for første gang på syv måneder. En prisoppgang på 14,5 prosent for raffinerte petroleumsprodukter bidro sterkt til dette. Prisøkningen var delvis forventet da prisen på råolje har vist en positiv utvikling de siste månedene, og disse følger hverandre tett.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

Raffinerte petroleumsprodukter Energivarer
Jan. 2015 93.5 99.6
Feb. 2015 96.6 103.9
Mars 2015 104.2 107.0
April 2015 107.4 107.4
Mai 2015 108.1 107.7
Juni 2015 108.6 108.2
Juli 2015 107.6 103.1
Aug. 2015 100.3 94.0
Sept. 2015 93.5 93.7
Okt. 2015 96.2 94.9
Nov. 2015 95.0 94.8
Des. 2015 89.0 85.9
Jan. 2016 80.0 77.7
Feb. 2016 74.9 72.9
Mars 2016 76.7 75.1
April 2016 81.9 76.6
Mai 2016 89.5 81.3
Juni 2016 96.1 86.6
Juli 2016 99.9 87.3
Aug. 2016 92.3 83.9
Sept. 2016 92.5 81.9
Okt. 2016 95.8 86.7
Nov. 2016 99.4 91.4
Des. 2016 101.4 100.8
Jan. 2017 114.4 101.3
Feb. 2017 122.9 106.4
Mars 2017 114.0 103.8
April 2017 112.6 98.0
Mai 2017 107.0 95.5
Juni 2017 101.5 90.1
Juli 2017 97.4 87.8
Aug. 2017 100.8 89.0
Sept. 2017 111.6 96.0
Okt. 2017 118.7 102.3
Nov. 2017 120.4 108.5
Des. 2017 132.3 116.0
Jan. 2018 132.9 121.7
Feb. 2018 128.3 114.4
Mars 2018 123.9 116.2
April 2018 125.9 124.6
Mai 2018 138.2 126.7
Juni 2018 149.8 132.4
Juli 2018 149.9 135.4
Aug. 2018 146.0 136.7
Sept. 2018 149.0 140.6
Okt. 2018 158.4 150.3
Nov. 2018 156.0 141.5
Des. 2018 142.3 131.5
Jan. 2019 123.9 130.6
Feb. 2019 130.9 131.9
Mars 2019 132.7 126.4
April 2019 137.3 127.9
Mai 2019 138.6 125.3
Juni 2019 132.2 112.2
Juli 2019 119.5 108.7
Aug. 2019 118.8 108.2
Sept. 2019 114.4 107.5
Okt. 2019 126.2 107.4
Nov. 2019 135.9 112.3
Des. 2019 140.0 120.9
Jan. 2020 145.3 117.7
Feb. 2020 148.0 107.1
Mars 2020 127.4 87.1
April 2020 86.9 75.7
Mai 2020 73.3 70.1
Juni 2020 82.1 69.4
Juli 2020 94.0 69.4

Prisen på råolje steg også videre denne måneden, for tredje måned på rad. Til tross for dette gikk prisutviklingen for gruppen utvinning av råolje og naturgass ned med 3,5 prosent. Dette skyldtes en fortsatt kraftig nedgang i prisen på naturgass. Noen viktige årsaker til dette er stort tilbud av naturgass og redusert etterspørsel som følge av utbrudd av koronaviruset. Sammenlignet med juli i fjor er prisene for utvinning av råolje og naturgass redusert med 41 prosent.

Negative strømpriser i juli

Lav etterspørsel som følge av sommerferie, økt kraftproduksjon, samt færre eksportmuligheter har vært med på å holde strømprisen lav i juli. På et tidspunkt var strømprisen faktisk negativ før den gikk opp igjen. Prisnedgangen innenfor kraftforsyning var på 1,5 prosent. Sammenlignet med juli i fjor er prisene innenfor kraftforsyning 33,4 prosent lavere.

Prisnedgang for flere industrier

Industrien samlet gikk opp med 0,8 prosent fra juni til juli. Dette skyldtes i stor grad prisøkningen i raffineringsindustrien.

Indeksen for industri uten raffinerte petroleumsprodukter falt med 0,3 prosent, som er tredje måned med nedgang. Svakere priser på fisk, skall- og bløtdyr bidro til lavere priser i næringsmiddelindustrien. Kjemisk og farmasøytisk industri, samt metallindustrien opplevde også prisnedgang denne måneden.