Fortsatt handelsunderskudd

Publisert:

Endret:

Eksporten av varer i august 2020 utgjorde 57,0 milliarder kroner – 13,0 prosent lavere enn i tilsvarende måned i fjor. Med en importverdi på 59,9 milliarder kroner, endte Norge dermed opp med årets fjerde måned med underskudd i utenrikshandelen med varer.

Utenrikshandelsstatistikken for august 2020 viser lave eksportverdier for viktige norske varer som naturgass og fisk. Oljeeksporten er lavere enn i august i fjor, men har hentet seg opp de siste månedene. Den begynnende gjennopphentingen i økonomien synes også ved vekst i bilimporten.

Importverdien på 59,9 milliarder kroner er målt i løpende priser, og selv om kronen har styrket seg de siste månedene, påvirkes tallene fortsatt av svekket kronekurs.

Norges Banks importveide kronekurs (I44) viser en svekkelse på 3,4 prosent sammenlignet med august 2019. Importprisene, målt ved SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, økte tilsvarende med bare 2,5 prosent.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai. 2016 49.7 58.4 8.7
Jun. 2016 53.8 60.4 6.6
Jul. 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017 43.9 68.6 24.7
Mai. 2017 59.5 68.9 9.4
Jun. 2017 67.3 69.0 1.6
Jul. 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.8 85.6 30.8
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018 64.2 82.1 17.9
Apr. 2018 63.5 80.4 16.9
Mai. 2018 63.2 80.6 17.4
Jun. 2018 59.2 79.8 20.6
Jul. 2018 54.7 82.1 27.3
Aug. 2018 56.5 87.1 30.6
Sep. 2018 59.3 81.7 22.4
Okt. 2018 65.6 98.3 32.7
Nov. 2018 65.0 87.0 21.9
Des. 2018 53.3 79.7 26.4
Jan. 2019 60.6 86.8 26.1
Feb. 2019 62.2 76.5 14.2
Mar. 2019 66.8 85.3 18.5
Apr. 2019 62.2 77.3 15.1
Mai. 2019 67.2 76.0 8.9
Jun. 2019 60.0 66.1 6.1
Jul. 2019 59.9 66.8 6.9
Aug. 2019 59.9 65.6 5.7
Sep. 2019 67.5 66.2 -1.3
Okt. 2019 66.9 76.6 9.7
Nov. 2019 63.1 86.1 23.0
Des. 2019 61.6 85.4 23.8
Jan. 2020 61.3 80.4 19.1
Feb. 2020 58.4 75.1 16.7
Mar. 2020 69.1 71.2 2.2
Apr. 2020 55.4 59.0 3.6
Mai. 2020* 57.7 56.1 -1.6
Jun. 2020* 66.6 56.2 -10.4
Jul. 2020* 60.5 58.4 -2.1
Aug. 2020* 59.9 57.0 -2.9

Nedgang i eksportverdi for gass og olje

Eksportverdien for naturgass er med en nedgang på 46,0 prosent nesten halvert sammenlignet med august i fjor - 4,9 milliarder kroner. De historisk lave prisene forklarer nedgangen, mens eksportert volum av naturgass i gassform økte med 8,6 prosent.

Sammenlignet med i juli i år var gassprisen imidlertid høyere. Den tok et «byks» oppover i august - etter tre måneder med relativt kraftig nedgang, skriver Produsentprisindeksen.

Eksportverdien for råolje, 18,4 milliarder kroner, er med et fall på 3,1 prosent noe lavere enn august 2019, Prisen, 415 kroner per oljefat, er betraktelig lavere enn for ett år siden. Eksportvolumet på 44,3 millioner fat viser en vekst på 23,2 prosent fra samme måned 2019.

Figur 2

Figur 2. Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2018 2019 2020*
Jan. 46.0 44.1 39.7
Feb. 40.0 38.8 37.1
Mar. 44.2 44.4 28.1
Apr. 42.2 35.5 24.1
Mai 40.9 34.2 23.2
Jun. 39.0 28.1 20.8
Jul. 46.9 30.1 24.5
Aug. 46.3 28.4 23.7
Sep. 44.0 26.6
Okt. 55.2 34.3
Nov. 44.8 43.9
Des. 44.0 45.8

Lav fiskeeksport senker fastlandseksporten

Fastlandseksporten var 10,9 prosent lavere enn august i fjor og endte på 33,1 milliarder kroner.

Eksportverdien for fisk utgjorde 7,0 milliarder kroner, ned 14,8 prosent sammenlignet med august i fjor. Nedgang i lakseeksporten er hovedforklaringen - utførselen av fersk laks med hode var 17,1 prosent lavere enn i august 2019. Både pris og mengde var lavere.

Sjømatrådet forklarer nedgangen i august med svekket etterspørsel, i tillegg til mindre drahjelp fra den svake norske kronekursen som vi opplevde tidligere i år.

Eksportverdien av mineraloljeprodukter sank med 33,6 prosent sammenlignet med august 20219, og endte på 3,1 milliarder kroner. Dette er likevel betraktelig høyere eksportverdi enn i de fire foregående månedene, prisene er på vei oppover akkurat som for råoljen.

Eksporten av primære aluminiumslegeringer på 1,8 milliarder kroner er også høyere enn de foregående månedene, men 12,9 prosent lavere enn i august 2019. Både reduksjon i eksportert mengde og lavere priser er forklaringen her.1

Figur 4. Fastlandseksport

2018 2019 2020*
Jan. 37.0 42.6 40.7
Feb. 35.8 37.5 38.0
Mar. 37.9 40.5 41.0
Apr. 37.6 39.5 34.7
Mai 38.2 41.7 32.5
Jun. 39.9 37.0 35.2
Jul. 34.6 36.4 32.8
Aug. 40.4 37.1 33.1
Sep. 36.2 37.7
Okt. 43.0 42.1
Nov. 42.1 41.8
Des. 35.7 38.9

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Importen av personbiler fortsetter å vokse sammenlignet med de lave nivåene i starten av koronakrisen. I august 2020 ble det importert nesten 14.200 biler, dette er, en økning på 29,5 prosent sammenlignet med fjoråret. Andelen av elbilimporten som kommer fra Kina øker, og i august var det kun Tyskland vi importerte flere elbiler fra.
  • Høy import av maskiner til næringsmiddelindustrien, på 336 millioner kroner, bidro til at innførselen av maskiner for spesielle industrier økte med 12,5 prosent sammenlignet med august 2019.
  • Importen av ferdige varer av tekstilmaterialer på 521 millioner kroner er rekordhøy. Det er grunn til å tro at import av ansiktsmasker og munnbind påvirker tallene her.

 

1 Avsnitt rettet.

Kontakt