Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2020

Innhold

Arkiv for Befolkningens utdanningsnivå - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. juni 2021 1. oktober 2020 1. oktober 2020
19. juni 2020 1. oktober 2019 1. oktober 2019
20. juni 2019 1. oktober 2018 1. oktober 2018
8. juni 2018 1. oktober 2017 1. oktober 2017
15. juni 2017 1. oktober 2016 1. oktober 2016
20. juni 2016 1. oktober 2015 Hver femte flyktning har høyere utdanning
18. juni 2015 1. oktober 2014 Flere unge med høyere utdanning
19. juni 2014 1. oktober 2013 Flere kvinner med høyere utdanning
18. juni 2013 1. oktober 2012 Store endringer i utdanningsnivået
19. juni 2012 1. oktober 2011 Stort mangfold når det gjelder utdanning
9. juni 2011 1. oktober 2010 Stadig økende andel med høyere utdanning
25. juni 2010 1. oktober 2009 Nær halvparten i Oslo har høyere utdanning
25. august 2009 1. oktober 2008 Antall høyt utdannede kvinner øker raskest
21. august 2008 1. oktober 2007 Høyest utdanningsnivå i universitetsfylkene
27. august 2007 1. oktober 2006 Flest menn med lang, høyere utdanning

For tidligere publiseringer se også: Innvandrernes utdanningsnivå.