296592_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/aar
296592
statistikk
2017-06-15T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utniv, Befolkningens utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanningUtdanningsnivå, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over.1
20112016
I altI altMennKvinner
1SSB mangler opplysning om utdanningsnivå til mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. Se Om statistikken om dette og om definisjoner av utdanningsnivå. Fagskolenivå ble skilt ut som eget nivå for første gang i 2016 (tidligere del av videregående).
I alt3 999 4344 265 9632 140 6072 125 356
Grunnskolenivå1 108 1711 124 832572 397552 435
Videregående skolenivå1 638 6411 599 911854 124745 787
Fagskolenivå120 46878 50241 966
Universitets- og høgskolenivå, kort838 283990 743404 592586 151
Universitets- og høgskolenivå, lang261 827401 253217 481183 772
Av dette:
Doktorgrad24 84243 77725 67018 107
Uoppgitt/-ingen utdanning127 67028 75613 51115 245
Prosent
Grunnskolenivå28,626,526,926,2
Videregående skolenivå42,337,840,235,3
Fagskolenivå2,83,72,0
Universitets- og høgskolenivå, kort21,723,419,027,8
Universitets- og høgskolenivå, lang6,89,510,28,7
Av dette:
Doktorgrad0,61,01,20,9