340439_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/aar
340439
statistikk
2018-06-08T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utniv, Befolkningens utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanningUtdanningsnivå, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og eldre1
20122017
I altI altMennKvinner
1SSB mangler opplysning om utdanningsnivå til mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. Se Om statistikken om dette og om definisjoner av utdanningsnivå. Fagskolenivå ble skilt ut som eget nivå for første gang i 2016 (tidligere del av videregående).
Utdanningsnivå, i alt4 061 9844 304 2842 160 8892 143 395
Grunnskolenivå1 107 8981 120 799573 536547 263
Videregående skolenivå1 648 2071 601 106858 262742 844
Fagskolenivå122 76579 70343 062
Universitets- og høgskolenivå, kort866 3481 014 637412 916601 721
Universitets- og høgskolenivå, lang277 324416 540223 129193 411
Av dette:
Doktorgrad26 73743 95925 65118 308
Uoppgitt eller ingen utdanning135 47028 43713 34315 094
Prosent
Grunnskolenivå28,226,226,725,7
Videregående skolenivå42,037,440,034,9
Fagskolenivå2,93,72,0
Universitets- og høgskolenivå, kort22,123,719,228,3
Universitets- og høgskolenivå, lang7,19,710,49,1
Av dette:
Doktorgrad0,71,01,20,9