445228_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/aar
445228
statistikk
2021-06-18T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utniv, Befolkningens utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanningUtdanningsnivå, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
true

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2020

Innhold

Publisert: