Kjørelengder2015

Innhold

Arkiv for Kjørelengder - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
23. mars 2021 2020 2020
24. mars 2020 2019 2019
21. mars 2019 2018 2018
27. april 2018 2017 2017
6. april 2017 2016 2016
22. april 2016 2015 Personbilbruken øker
30. april 2015 2014 Nedgang i personbilbruken
8. mai 2014 2013 Bilbruken stagnerer
14. mai 2013 2012 Varebilene kjører mye
4. mai 2012 2011 6 av 10 kilometer på diesel
3. mai 2011 2010 Biler fra Oslo og Akershus kjørte mest
11. mai 2010 2009 Dieselbilene kjører lengst
29. juni 2009 2008 Nye biler dominerer på veiene