205986_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/aar
205986
Nedgang i personbilbruken
statistikk
2015-04-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
klreg, Kjørelengder, personbiler, godsbiler, busser, drosjer, ambulanser, lastebilerLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser fordeling av kjørte kilometer etter ulike inndelinger som kjøretøytype, alder, drivstoff, bostedsfylke.

Kjørelengder2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i personbilbruken

Norske personbiler tilbakela 33,8 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2014. Dette var 90 millioner, noe som utgjør 0,3 prosent, færre kjørte kilometer enn i 2013.

Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype
Kjøretøykilometer (mill. km)AndelProsent
2013 - 20142009 - 2014
2014
Kjøretøy i alt43 738100,0-0,42,6
Personbiler i alt33 84177,4-0,33,7
Busser i alt5721,3-1,9-11,3
Små godsbiler i alt7 36416,8-1,4-1,1
Store lastebiler i alt1 9614,51,43,8

Veksten i personbilparken fra 2013 til 2014 demmer noe opp for reduksjonen i den samlede kjørelengden for personbilene. Statistikken viser at det var en nedgang i personbilenes gjennomsnittlige årlige kjørelengde fra 13 523 kilometer i 2013 til 13 264 kilometer i 2014. Dette er en nedgang på nesten 2 prosent.

I 2014 tilbakela bussene i gjennomsnitt 31 966 kilometer, og de store lastebilene 35 686 kilometer. Kjøretøygruppen som kjøres desidert lengst er trekkbiler, og snittet for disse i 2014 var 63 980 kilometer.

De nyeste bilene står for 33 prosent av kjøringen

Om lag hver tredje kilometer som ble kjørt med personbil, ble foretatt med en bil som er under 5 år gammel. Nye biler kjører lenger i løpet av ett år enn eldre biler. En personbil som var fire år eller yngre, kjørte i gjennomsnitt 14 912 kilometer i 2014. Lastebiler og busser kjører svært langt de første årene av brukstiden. En stor lastebil (nyttelast 3,5 tonn eller over) som var fire år eller yngre kjørte i gjennomsnitt 58 872 kilometer i 2014. En ny trekkbil (under 5 år gammel) kjørte i gjennomsnitt 83 327 kilometer.

Dieseldrevne biler kjører mest

De dieseldrevne godsbilene, bussene og personbilene kjørte til sammen 28,9 milliarder kilometer i 2014, mens de tilsvarende bensindrevne kjøretøyene til sammen kjørte 14,4 milliarder kilometer. Hvert år siden 2008 har Norges dieseldrevne kjøretøy kjørt flere kilometer enn de bensindrevne. Kjøretøy drevet av andre drivstoff enn bensin og diesel kjørte beskjedne 368,6 millioner kilometer i 2014, mot 162,2 millioner kilometer i 2013.

Varebilene dominerer fortsatt

I 2014 kjørte de små og store varebilene 6,8 milliarder kilometer. Det er omtrent samme kjørelengde som i 2013, og tilsvarte 15,6 prosent av alle kjørte kilometer i 2014. Til sammenligning kjørte de store lastebilene 2,0 milliarder kilometer i 2014, noe som er 1,3 prosent mer enn i 2013. Kjørelengden for de små godsbilene gikk ned med 11,8 prosent fra 2013.

Rask vekst i antall el-biler

Selv om antallet el-biler øker raskt i Norge utgjør de fortsatt bare 1 prosent av kjøretøyparken. Fra 2013 til 2014 økte kjørelengden for el-bilene fra 106,6 millioner kilometer til 313,0 millioner kilometer. Dette utgjorde likevel kun 0,7 prosent av totalt antall kjørte kilometer for personbiler. Den gjennomsnittlige årlige kjørelengden for el-bil var 7 800 kilometer.

Biler fra Oslo og Akershus kjører lengst

Biler i alt som er registrert i Oslo og Akershus hadde de største årlige gjennomsnittlige kjørelengdene. Gjennomsnittlig kjørelengde i Oslo og Akershus var henholdsvis 14 808 og 14 353 kilometer i 2014. Personbiler registrert i Rogaland ble i gjennomsnitt kjørt 11 481 kilometer i 2014. Dette var lavest i landet. Lengst gjennomsnittlig kjørelengde hadde personbiler registrert i Aust-Agder med 13 216 kilometer.

Kjørelengder fordelt på fylker og kommunerÅpne og lesLukk

Fordelingen av kjørelengder på eiernes bostedsfylker og bostedskommuner følger langt på vei innbyggertallet i fylkene og kommunene, med noen variasjoner i gjennomsnittlige kjørelengder og gjennomsnittlig antall biler per innbygger mellom ulike deler av landet. Det er imidlertid et poeng at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom eierens adresse og stedet der bilen blir kjørt. For eksempel vil biler eid av leasingselskaper eller store transport- og serviceselskaper som oftest være registrert med adressen til hovedkontoret, selv om de brukes i andre deler av landet. På kommunenivå gir slike forhold spesielt utslag for kjøretøyer registrert på eiere i Bærum, som en følge av at flere store leasingselskaper er lokalisert der.