14088
/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/arkiv
14088
Dieselbilene kjører lengst
statistikk
2010-05-11T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
klreg, Kjørelengder, personbiler, godsbiler, busser, drosjer, ambulanser, lastebilerLandtransport, Transport og reiseliv
false

Kjørelengder2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Dieselbilene kjører lengst

Samlet sett kjørte dieseldrevne godsbiler, busser og personbiler i 2009 lenger enn kjøretøy drevet av bensin og andre drivstoff. Den gjennomsnittlige årlige kjørelengden var også vesentlig lengre for dieselbiler.

Kjørelengder, etter drivstofftype. 2005-2009. Millioner kilometer

Gjennomsnittlige årlige kjørelengder for personbiler i alt, etter drivstofftype og alder på bilen. 2009. Kilometer

De dieseldrevne godsbilene, bussene og personbilene kjørte til sammen 22,6 milliarder kilometer i 2009, mens de tilsvarende bensindrevne kjøretøyene til sammen kjørte 20 milliarder kilometer. For andre år på rad tilbakela dermed Norges dieseldrevne kjøretøy flere kilometer enn de bensindrevne. Kjøretøy drevet av andre drivstoff enn bensin og diesel kjørte 31 millioner kilometer i 2009, mot 25 millioner kilometer i 2008.

Flest bensindrevne personbiler

Personbiler er den eneste kjøretøygruppen der bensindrevne biler fortsatt kjører lenger enn dieseldrevne, samlet sett. Dette skyldes i hovedsak at det store flertallet av personbilene som er solgt helt opp til ganske nylig, har vært bensindrevet. For personbiler registrert de siste tre årene er imidlertid situasjonen motsatt. I disse aldersgruppene kjører dieselbilene samlet sett vesentlig lenger enn de bensindrevne personbilene.

Dieseldrevne personbiler kjører i gjennomsnitt lenger per år enn bensindrevne personbiler i alle aldersgrupper. Mens en ett år gammel bensinbil i gjennomsnitt kjører 15 400 kilometer i året, kjører en ett år gammel dieselbil i gjennomsnitt 24 000 kilometer i året. Når bilene er ti år gamle, kjører bensinbilen 12 800 kilometer i snitt, mens dieselbilen tilbakelegger 16 800 kilometer. Årsaken til dette ligger hovedsakelig i at dieselbilene i større grad enn bensinbilene brukes i næringsvirksomhet.

Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype. 2005-2009. Millioner kilometer

Gjennomsnittlige årlige kjørelengder, etter kjøretøytype. 2009. Kilometer

Norske biler kjørte mindre

I alt tilbakela norske personbiler, godsbiler og busser 42,6 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2009, en nedgang på 1 prosent fra året før. Rundt en firedel av denne nedgangen skyldes at det var skuddår i 2008, slik at alle kjøretøy var i bruk en ekstra dag det året. Resten av nedgangen skyldes i hovedsak redusert kjøring med lastebiler, busser og små godsbiler i 2009, som en følge av konjunkturutviklingen i transportsektoren.

Trekkbilene kjører fortsatt lengst

Trekkbilen er fortsatt arbeidshesten i den norske bilparken, selv om den gjennomsnittlige årlige kjørelengden ble redusert fra 71 700 kilometer i 2008 til 67 800 kilometer i 2009. Drosjene hadde en tilsvarende nedgang i gjennomsnittlig årlig kjørelengde, fra nærmere 63 800 kilometer i 2008 til 60 500 kilometer i 2009. En gjennomsnittlig personbil kjørte 13 400 kilometer i 2009, mot 13 700 kilometer året før.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB