93776
/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/aar
93776
Varebilene kjører mye
statistikk
2013-05-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
klreg, Kjørelengder, personbiler, godsbiler, busser, drosjer, ambulanser, lastebilerLandtransport, Transport og reiseliv
false

Kjørelengder2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Varebilene kjører mye

Som i 2011 stod personbilene for 77 prosent av all kjøring i 2012, og de dominerte følgelig trafikkbildet totalt. Men det blir stadig flere varebiler - og de brukes. I fjor stod de for 15 prosent av totalt kjørte kilometer.

Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype
Kjøretøykilometer (mill. km)AndelProsent
2011 - 20122007 - 2012
2012
Kjøretøy i alt43 952100,02,43,7
Personbiler i alt33 87677,12,65,1
Busser i alt5971,4-2,3-17,3
Små godsbiler i alt7 54117,22,22,1
Store lastebiler i alt1 9384,43,2-3,7

I alt kjørte norske personbiler nesten 34 milliarder kilometer i 2012, 2,6 prosent mer enn året før. Det er ingen tegn til at personbilenes andel av det totale trafikkarbeidet på veg avtar. Over flere år har personbilene stått for over tre firedeler av utkjørte kilometer.

Antallet kjøretøykilometer i alt utgjorde 44 milliarder og økte med 2,4 prosent fra 2011 til 2012.

Varebilene på fremmarsj

Varebilene er en stadig mer populær kjøretøygruppe i Norge, og brukes både til ren persontransport og til godstransport. I 2012 kjørte de små og store varebilene i alt 6,7 milliarder kilometer, 4,2 prosent mer enn året før. Dette var 15 prosent av alle kjørte kilometer i 2012. I 2005 var andelen vel 12 prosent (4,6 milliarder kilometer). Til sammenlikning kjørte de store lastebilene 1,9 milliarder kilometer i fjor, 3,2 prosent mer enn i 2011. Kjørelengden for de mindre godsbilene gikk ned.

Mange gamle biler, men de kjøres ikke så mye

Norge har en relativt gammel bilpark med en gjennomsnittsalder på 10,5 år for personbilene, men det er de nyere bilene som brukes mest. 35 prosent av alle kjørte kilometer i fjor ble utført med biler som var under fem år gamle. Det er betydelige forskjeller mellom kjøretøygruppene. Mens de nyere personbilene utførte 33 prosent av totalt kjørte kilometer for gruppen, var andelen 56 prosent for de store godsbilene. Drosjer og trekkvogn for semitrailer hadde den største andelen kjørte kilometer med biler som var under fem år gamle, med henholdsvis 88 og 68 prosent.

Stabile gjennomsnittlige kjørelengder

Den gjennomsnittlige personbilen kjørte 12 900 kilometer i 2012, det samme som i 2011. Det er naturlig nok nyttekjøretøyene som kjører lengst i gjennomsnitt. Aller høyest gjennomsnittlig kjørelengde hadde trekkvogn for semitrailer med 67 000 kilometer, fulgt av drosjer med 58 600 kilometer.

Diesel fortsetter å øke

Andelen kjørte kilometer med dieseldrevne biler øker stadig. I 2005 hadde dieseldrevne biler en andel på 37 prosent av totalt kjørte kilometer. I 2011 var andelen økt til 59 prosent, mens den i 2012 var på 63 prosent. Selv om utkjørt distanse for alle andre drivstoffkategorier enn diesel og bensin nesten doblet seg fra 2011 til 2012, var andelen fortsatt forsvinnende liten med 0,2 prosent av utkjørte kilometer.

Biler fra Akershus og Oslo kjører lengst

Biler som er registrert i Akershus og Oslo tilbakela henholdsvis nesten 6,0 og 5,6 milliarder kilometer i 2012. De stod for den største andelen av kjørte kilometer med henholdsvis 13,6 og 12,8 prosent. Biler registrert i Hordaland fulgte deretter, med en andel på 8,0 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB