14086
/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/arkiv
14086
Nye biler dominerer på veiene
statistikk
2009-06-29T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
klreg, Kjørelengder, personbiler, godsbiler, busser, drosjer, ambulanser, lastebilerLandtransport, Transport og reiseliv
false

Kjørelengder2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nye biler dominerer på veiene

Personbiler, lastebiler og busser som var nyere enn 5 år, sto for 40 prosent av den samlede kjørelengden for den norske bilparken i 2008. Hele 90 prosent av kjøringen ble foretatt med biler som var nyere enn 15 år gamle.

Gjennomsnittlige årlige kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og alder. 2008. Kilometer

Gjennomsnittlige årlige kjørelengder, etter kjøretøytype. 2008. Kilometer

Nye biler kjører gjennomgående en god del lengre enn eldre biler. Nyttekjøretøyer som lastebiler og busser kjører svært langt de første fem til ti årene av levetiden, for deretter å nærme seg nivåene til andre kjøretøytyper. En gjennomsnittlig personbil kjører nærmere 18 000 kilometer i året de første fire årene etter registrering. Når personbilen er blitt ti år gammel, ligger den gjennomsnittlige årlige kjørelengden godt under snittet for alle personbilene i bestanden.

Trekkbilene kjører lengst

Trekkbilen er arbeidshesten i den norske bilparken med en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 71 700 kilometer i 2008. Drosjene kjører nest mest, og hadde en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på nærmere 63 800 kilometer i fjor. I motsatt ende av skalaen var campingbilene og de store kombinerte bilene som kjørte under 11 800 kilometer i snitt. En gjennomsnittlig personbil kjørte nærmere 13 700 kilometer i 2008, omtrent det samme som året før.


Endringer i gjennomsnittlige årlige kjørelengder henger ofte sammen med aldersammensetningen for de ulike kjøretøytypene. Dette forklarer økningen i gjennomsnittlig kjørelengde for små og store varebiler, to biltyper som har vært svært populære de siste årene. Kombinerte biler kjører derimot stadig mindre i takt med at bestanden av disse bilene blir eldre for hvert år som går.

Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype. 2005-2008. Millioner kilometer

Større bilpark gir økt trafikk

I alt tilbakela norske personbiler, lastebiler og busser 43 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2008. Den samlede kjørelengden økte med 2 prosent i forhold til året før, en endring som tilsvarer veksten i bilparken i samme periode.

Personbilene står for noe over 75 prosent av den totale kjøringen med norske biler. Dette inkluderer drosjebiler, ambulanser og campingbiler, men disse bruksområdene utgjør en svært liten andel av personbiltrafikken. Små godsbiler står for rundt 18 prosent av kjøringen med norske biler, mens store lastebiler, busser og minibusser til sammen har en andel på 7 prosent av den totale kjørelengden.

Biler med eiere i Akershus kjører mest

Kjøretøyene som er eid av personer eller virksomheter med adresse i Akershus, Oslo og Hordaland, står for mer enn en tredel av den samlede kjørelengden for norske personbiler, lastebiler og busser. I tillegg til at dette er de mest folkerike fylkene i landet, holder de fleste av selskapene som leaser og leier ut biler også til her. Selv om det ikke nødvendigvis er fullt samsvar mellom bilens kjørested og eierens adresse, gir fordelingen av kjørelengder ut fra eierens bostedsfylke likevel en indikasjon på trafikknivået i ulike deler av landet.

Kjørelengdene er beregnet ut fra måleravlesninger som blir foretatt ved periodiske kjøretøykontroller. Statistikken dekker kjøring med norske personbiler, lastebiler og busser i Norge og utlandet, men ikke utenlandske bilers kjøring i Norge. Kjøretøyer med spesialskilter og kjøretøyer registrert før 1. januar 1960 er ikke med i statistikken.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB