251357_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/aar
251357_tabell
statistikk
2016-04-22T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser fordeling av kjørte kilometer etter ulike inndelinger som kjøretøytype, alder, drivstoff, bostedsfylke.

Kjørelengder2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Kjørelengder, etter hovedkjøretøytypefullscreen-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytypeexcel-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytypecsv-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytype
Tabell 2Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og drivstofftype. Mill. kjøretøykmfullscreen-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytype og drivstofftype. Mill. kjøretøykmexcel-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytype og drivstofftype. Mill. kjøretøykmcsv-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytype og drivstofftype. Mill. kjøretøykm
Tabell 3Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og eierens bostedsfylke. Gjennomsnitt per kjøretøy. Kmfullscreen-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytype og eierens bostedsfylke. Gjennomsnitt per kjøretøy. Kmexcel-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytype og eierens bostedsfylke. Gjennomsnitt per kjøretøy. Kmcsv-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytype og eierens bostedsfylke. Gjennomsnitt per kjøretøy. Km
Tabell 4Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og eierens bostedsfylke. Mill. kmfullscreen-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytype og eierens bostedsfylke. Mill. kmexcel-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytype og eierens bostedsfylke. Mill. kmcsv-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytype og eierens bostedsfylke. Mill. km
Tabell 5Kjørelengder, etter kjøretøtype og alder. Gjennomsnitt per kjøretøy. Kmfullscreen-iconKjørelengder, etter kjøretøtype og alder. Gjennomsnitt per kjøretøy. Kmexcel-iconKjørelengder, etter kjøretøtype og alder. Gjennomsnitt per kjøretøy. Kmcsv-iconKjørelengder, etter kjøretøtype og alder. Gjennomsnitt per kjøretøy. Km
Tabell 6Kjørelengder, etter kjøretøytype og alder. Mill. kjøretøykmfullscreen-iconKjørelengder, etter kjøretøytype og alder. Mill. kjøretøykmexcel-iconKjørelengder, etter kjøretøytype og alder. Mill. kjøretøykmcsv-iconKjørelengder, etter kjøretøytype og alder. Mill. kjøretøykm
Tabell 7Kjørelengder, etter kjøretøytype. Gjennomsnitt per kjøretøy. Kmfullscreen-iconKjørelengder, etter kjøretøytype. Gjennomsnitt per kjøretøy. Kmexcel-iconKjørelengder, etter kjøretøytype. Gjennomsnitt per kjøretøy. Kmcsv-iconKjørelengder, etter kjøretøytype. Gjennomsnitt per kjøretøy. Km
Tabell 8Kjørelengder, etter kjøretøytype. Mill. kmfullscreen-iconKjørelengder, etter kjøretøytype. Mill. kmexcel-iconKjørelengder, etter kjøretøytype. Mill. kmcsv-iconKjørelengder, etter kjøretøytype. Mill. km
Tabell 9Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og drivstofftype. Gjennomsnitt per kjøretøy. Kmfullscreen-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytype og drivstofftype. Gjennomsnitt per kjøretøy. Kmexcel-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytype og drivstofftype. Gjennomsnitt per kjøretøy. Kmcsv-iconKjørelengder, etter hovedkjøretøytype og drivstofftype. Gjennomsnitt per kjøretøy. Km

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken