Statistikkområde

Svalbard: Transport og reiseliv

Alt innhold for delområdet transport og reiseliv

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Fleire på camping og hyttegrend

  Ei tidleg påske førte til at talet på overnattingar på campingplassar og hyttegrender auka kraftig i mars i år samanlikna med mars i fjor. Det var òg fleire overnattingar på campingplassane i mars enn i «normalåret» 2019. For hotella, vart det nok...

  Artikkel
 • Nedturen fortsette for hotella

  Den nedgåande trenden for overnattingsverksemdene i Noreg fortsette i februar. Talet på hotellovernattingar fall med heile 65 prosent målt mot same månad i fjor.

  Artikkel
 • 6 av 10 overnattingar vart borte

  Den nedgåande trenden for overnattingsverksemdene i Noreg fortsette i januar. Talet på hotellovernattingar fall med heile 64 prosent i januar målt mot same månad i fjor.

  Artikkel
 • Full fart før bråstopp for overnattingsbransjen i 2020

  Etter fleire år med auke i talet på overnattingar var det i 2020 et fall på 33 prosent samanlikna med 2019. Hotella var særskilt hardt ramma, og hadde ein nedgang på over 40 prosent.

  Artikkel
 • Halvering av overnattingar

  Overnattingar i november 2020 var meir enn halvert i høve til november året før, etter nye restriksjonar for å stogge pandemien vart iverksett i november. Hotella var særskilt hardt ramma, og hadde ein nedgang på over 60 prosent.

  Artikkel
 • Færre norske hotellovernattingar i oktober

  Overnattingar i oktober 2020 fall med 33 prosent mot same månad året før. Ein sterk nedgang på hotell førte til fallet, men det blei noko dempa av fleire norske overnattingar på campingplassar og hyttegrender.

  Artikkel
 • Fleire nordmenn på camping og hyttegrend i september

  Overnattingar i september 2020 fall med 34 prosent mot same månad året før. Det var ein nedgang for alle overnattingsformer, men fleire norske overnattingar på både campingplassar og hyttegrender bidrog til at nedgangen blei dempa. For hotella var...

  Artikkel
 • Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august

  Etter ei betring i juni og juli for overnattingsverksemdene, var det eit steg tilbake for overnattingar i august. Det er framleis hotella som slit mest under pandemien. Særleg gjer det seg gjeldande i byar, der Oslo har den største nedgangen i ove...

  Artikkel
 • Overnattingar nær normalt nivå i juli

  Etter fleire månader med kraftige fall i totale overnattingar var det i juli berre ein liten nedgang samanlikna med juli 2019. Agder og Nordland hadde størst auke, medan fallet var størst i Oslo og Vestland. Det var også ein kraftig vriding frå ut...

  Artikkel
 • Norske overnattingar nær normalt nivå

  Talet på norske overnattingar fall med 18 prosent for juni i år målt mot same periode året før. Etter fleire månader med kraftige fall i norske overnattingar, ser vi no nesten like mange norske overnattingar for heile landet som i 2010. Utanlandsk...

  Artikkel
 • Nordmenn valde camping i mai

  Talet på norske overnattingar på campingplassar har auka med 11 prosent i mai samanlikna med mai i fjor. For hotella, derimot, vart mai nok ein krevjande månad med ein reduksjon i overnattingar på heile 78 prosent.

  Artikkel
 • Bråstopp for overnattingsbransjen i april

  Talet på overnattingar i april er det lågaste som er målt for nokon månad sidan SSB starta med overnattingsstatistikk i 1985. Samanlikna mot april 2019 var meir enn 8 av 10 overnattingar borte.

  Artikkel
 • Koronautbrotet råka overnattingsbransjen hardt

  Talet på overnattingar vart meir enn halvert i mars i år samanlikna mot mars 2019.

  Artikkel
 • Liten korona-effekt på overnattingar i februar

  Talet på overnattingar auka i februar. Utbrotet av korona-viruset hadde ingen merkbar effekt på det totale talet på overnattingar i Noreg. Derimot var det ein halvering i talet på overnattingar frå Kina.

  Artikkel
 • Fleire overnattingar i januar

  Samla sett var det 9,3 prosent fleire overnattingar i januar 2020 enn i same månaden i fjor. Det var fleire overnattingar ved alle innkvarteringstypar, samt fleire i nesten alle fylker.

  Artikkel