Statistikkområde

Svalbard: Befolkning

Alt innhold for delområdet befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere flytter til Svalbard

  Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 170 personer i løpet av 2019. Veksten skyldes i hovedsak endret flyttemønster.

  Artikkel
 • Flyttestrøm til Svalbard

  Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 121 personer første halvår av 2019. Dette er den sterkeste veksten som er registrert siden 2009.

  Artikkel
 • 1 av 3 bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund er utlendinger

  Folketallet i Longyearbyen og Ny-Ålesund holder seg høyt. Over en tredjedel av innbyggerne er utenlandske statsborgere.

  Artikkel
 • Flere utlendinger gir befolkningsrekord

  Longyearbyen og Ny-Ålesund hadde til sammen 2310 innbyggere 1. juli 2018. Aldri før har folketallet vært høyere i de to bosettingene. Utlendinger står for det meste av veksten, og i enkelte aldersgrupper er det flere utlendinger enn norske.

  Artikkel
 • Skifter ut gruvedrift med turisme og forskning

  Nye jobber innen turisme, kultur og forskning lokker folk til Svalbard. Det bidrar til at øygruppen har en ung befolkning med høy utdanning.

  Artikkel
 • Dette er Svalbard 2016

  En bred og lettfattelig fremstilling av samfunn, næringsliv, natur og miljø.

  Publikasjon
 • Dette er Svalbard 2012

  En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

  Publikasjon
 • Dette er Svalbard 2009

  En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

  Publikasjon