1 av 3 bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund er utlendinger

Publisert:

Folketallet i Longyearbyen og Ny-Ålesund holder seg høyt. Over en tredjedel av innbyggerne er utenlandske statsborgere.

I løpet av andre halvår i 2018 sank antall innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund fra 2 310 til 2 258 personer, viser nye tall fra statistikken Befolkningen på Svalbard. Folketallet er likevel det nest høyeste som er registrert i disse bosettingene noen gang. Blant innbyggerne er det 677 personer, eller 30 prosent av de bosatte, som ikke har tilknytning til Fastlands-Norge.

En del av dem som er folkeregistrert som bosatt også i Fastlands-Norge er imidlertid utenlandske statsborgere. Totalt er det registrert 799 utenlandske statsborgere i Longyearbyen og Ny-Ålesund, som utgjør 35 prosent av innbyggerne.

Thailandske statsborgere er den største gruppen av utenlandske statsborgere med 131 personer, fulgt av 128 svensker, 88 filippinere, 54 dansker og 52 tyskere.

Tar vi med de 458 innbyggerne i Barentsburg og 10 i Hornsund er 43 prosent av innbyggerne på Svalbard utenlandske statsborgere.

Kontakt