Flyttestrøm til Svalbard

Publisert:

Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 121 personer første halvår av 2019. Dette er den sterkeste veksten som er registrert siden 2009.

På tross av en tilnærmet avvikling av kullgruvedriften på Svalbard har folkemengden vært på stigende kurs de siste årene. Ved inngangen til andre halvår av 2019 var det tett oppunder 2 400 personer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, viser statistikken Befolkningen på Svalbard

De siste årenes flyttestrømmer har i stor grad kommet fra utlandet, men i første halvdel av 2019 kom mesteparten av veksten fra Sør-Norge. Totalt var 707 av totalt 2 379 bosatte i Longyearbyen eller Ny-Ålesund uten folkeregistrert adresse på Fastlands-Norge, de fleste av dem er utlendinger. I disse bosettingene bodde det 848 utenlandske statsborgere 1. juli, en økning på 49 siden nyttår. Andelen utenlandske statsborgere i Longyearbyen og Ny-Ålesund er nå oppe i 36 prosent.

I Barentsburg og Hornsund var folkemengden identisk ved starten og slutten av første halvår 2019.

Mange bor alene

I de norske bosettingene består over halvparten av privathusholdningene av bare én person. Disse utgjør 27 prosent av befolkningen. Dette er en betydelig høyere andel enn i Fastlands-Norge.