Flere utlendinger gir befolkningsrekord

Publisert:

Longyearbyen og Ny-Ålesund hadde til sammen 2310 innbyggere 1. juli 2018. Aldri før har folketallet vært høyere i de to bosettingene. Utlendinger står for det meste av veksten, og i enkelte aldersgrupper er det flere utlendinger enn norske.

Fra 1.1.2018 til 1.7.2018 økte befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund med 96 – fra 2214 til 2310, viser nye tall fra statistikken Befolkningen på Svalbard.

Forklaringen på dette er at innflyttingen var den høyeste som er registrert i noe første halvår, kombinert med utflytting på et normalt nivå, som til sammen ga den høyeste nettoinnflyttingen registrert i løpet av et halvt år. Utlendinger sto for over 70 prosent av nettoinnflyttingen. 

Da SSB laget befolkningsstatistikk for Longyearbyen og Ny-Ålesund som inkluderte utlendinger for første gang i 2009, hadde 14 prosent bakgrunn fra utlandet. Nå er andelen 32 prosent. Antall utlendinger har økt fra 290 til 720.

Samtidig har andelen nordlendinger minket fra 41 prosent til 26 prosent, en nedgang på over 300 personer. Antallet med bakgrunn fra Sør-Norge har økt fra 950 til 1040. 

Antall barn og unge (under 20 år) har sunket fra 450 til 415. Samtidig har det blitt 160 flere i alderen 20–44 år og 75 flere i alderen 45–66 år. Utlendingene står for mye av veksten i disse aldergruppene, noe som går klart fram i befolkningspyramiden under.

Figur 1

Figur 1. Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter kjønn, alder og landbakgrunn. 1. juli 2018

I aldersgruppene mellom 20 og 34 år er mer enn 40 prosent utlendinger, og av kvinner 25–29 år og menn 30–34 år er over halvparten utlendinger. 

Blant de fastboende i Longyearbyen og Ny-Ålesund er det folk med bakgrunn fra 53 forskjellige land i tillegg til Norge. Det er 190 fra Norden utenom Norge, 260 fra Europa ellers, sju fra Afrika, 209 fra Asia og 58 fra Amerika og Oseania. Flest kommer fra Thailand, fulgt av Sverige og Filippinene.

 

Kontakt