113430_tabell_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
113430_tabell
statistikk
2013-07-02T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false

Etterforskede lovbrudd2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tallfullscreen-iconLovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tallexcel-iconLovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tallcsv-iconLovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tall
Tabell 2Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd. Absolutte tallfullscreen-iconLovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd. Absolutte tallexcel-iconLovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd. Absolutte tallcsv-iconLovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd. Absolutte tall
Tabell 3Lovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosentfullscreen-iconLovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosentexcel-iconLovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosentcsv-iconLovbrudd etterforsket, etter type lovbrudd. Absolutte tall og oppklaringsprosent
Tabell 4Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tallfullscreen-iconLovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tallexcel-iconLovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tallcsv-iconLovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall
Tabell 5Lovbrudd etterforsket, etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosentfullscreen-iconLovbrudd etterforsket, etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosentexcel-iconLovbrudd etterforsket, etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosentcsv-iconLovbrudd etterforsket, etter lovbruddskategori, lovbruddsgruppe og politidistrikt. Absolutte tall og oppklaringsprosent
Tabell 6Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tallfullscreen-iconLovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tallexcel-iconLovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tallcsv-iconLovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall
Tabell 7Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og lovbruddsgruppe. Absolutte tallfullscreen-iconSiktelser mot personer, etter kjønn, alder og lovbruddsgruppe. Absolutte tallexcel-iconSiktelser mot personer, etter kjønn, alder og lovbruddsgruppe. Absolutte tallcsv-iconSiktelser mot personer, etter kjønn, alder og lovbruddsgruppe. Absolutte tall
Tabell 8Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tallfullscreen-iconSiktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tallexcel-iconSiktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tallcsv-iconSiktelser mot personer, etter kjønn, alder og type lovbrudd. Absolutte tall
Tabell 9Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tallfullscreen-iconSiktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tallexcel-iconSiktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tallcsv-iconSiktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall
Tabell 10Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallfullscreen-iconSiktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallexcel-iconSiktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tallcsv-iconSiktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
Tabell 11Siktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tallfullscreen-iconSiktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tallexcel-iconSiktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tallcsv-iconSiktede personer, etter antall medskyldige og alder. Absolutte tall
Tabell 12Siktede personer, etter hovedlovbruddskategori, kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconSiktede personer, etter hovedlovbruddskategori, kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconSiktede personer, etter hovedlovbruddskategori, kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconSiktede personer, etter hovedlovbruddskategori, kjønn og alder (grupper og ettårig). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Tabell 13Siktede personer, etter kjønn, alder og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tallfullscreen-iconSiktede personer, etter kjønn, alder og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tallexcel-iconSiktede personer, etter kjønn, alder og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tallcsv-iconSiktede personer, etter kjønn, alder og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
Tabell 14Siktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tallfullscreen-iconSiktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tallexcel-iconSiktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tallcsv-iconSiktede personer, etter kjønn, alder og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Tabell 15Siktede personer, etter kjønn, alder, hovedlovbruddskategori og gjerningsted (fylke). Absolutte tallfullscreen-iconSiktede personer, etter kjønn, alder, hovedlovbruddskategori og gjerningsted (fylke). Absolutte tallexcel-iconSiktede personer, etter kjønn, alder, hovedlovbruddskategori og gjerningsted (fylke). Absolutte tallcsv-iconSiktede personer, etter kjønn, alder, hovedlovbruddskategori og gjerningsted (fylke). Absolutte tall
Tabell 16Siktede personer, etter kjønn, alder, hovedlovbruddskategori og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerefullscreen-iconSiktede personer, etter kjønn, alder, hovedlovbruddskategori og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggereexcel-iconSiktede personer, etter kjønn, alder, hovedlovbruddskategori og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggerecsv-iconSiktede personer, etter kjønn, alder, hovedlovbruddskategori og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Tabell 17Siktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn, hovedlovbruddskategori og alder. Absolutte tallfullscreen-iconSiktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn, hovedlovbruddskategori og alder. Absolutte tallexcel-iconSiktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn, hovedlovbruddskategori og alder. Absolutte tallcsv-iconSiktede personer, etter politiets avgjørelse, kjønn, hovedlovbruddskategori og alder. Absolutte tall
Tabell 18Siktede personer, etter hovedlovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallfullscreen-iconSiktede personer, etter hovedlovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallexcel-iconSiktede personer, etter hovedlovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tallcsv-iconSiktede personer, etter hovedlovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall
Tabell 19Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tallfullscreen-iconSiktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tallexcel-iconSiktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tallcsv-iconSiktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall
Tabell 20Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tallfullscreen-iconSiktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tallexcel-iconSiktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tallcsv-iconSiktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall
Tabell 21Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tallfullscreen-iconSiktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tallexcel-iconSiktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tallcsv-iconSiktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall
Tabell 22Siktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosentfullscreen-iconSiktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosentexcel-iconSiktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosentcsv-iconSiktede personer i utgangsår, etter hovedlovbruddsgruppe ved siste tilbakefall og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår. Absolutte tall og prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken