Tabell

Siktelser mot personer, etter kjønn, alder og lovbruddsgruppe. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2011
Alle lovbruddsgrupper180 352155 80724 5453 82410 09821 55426 79529 04043 45128 33411 7765 480
Økonomisk kriminalitet5 1044 5525524251734576201 6351 346650194
Annen vinningskriminalitet39 58031 4438 1371 8252 9053 7545 3046 50910 5725 8102 051850
Voldskriminalitet13 01711 5431 4745881 2711 9092 0681 8792 6421 697754209
Seksualkriminalitet2 1342 1062894198201244232475355231104
Narkotikakriminalitet39 10633 5465 560851 5925 5737 4257 7479 9015 2591 412112
Skadeverk4 1143 8103047036587585814525333098931
Miljøkriminalitet1 0521 00151322486784176275185192
Trafikkriminalitet46 26041 1755 0851241 7205 1245 7426 50410 9438 9054 2892 909
Annen kriminalitet (inkl. Arbeidsmiljø)29 98526 6313 3543981 7074 0144 9075 0136 5744 3782 115879