Tabell

Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tall
2011
Lovbrudd etterforsket363 189
Lovbrudd etterforsket og oppklart176 223
Siktelser mot personer180 352
Siktede personer81 787
Siktede personer i utgangsår som inngår i tilbakefallsstatistikken79 445
Siktede personer i utgangsår med tilbakefall i den påfølgende femårsperioden36 930