Tabell

Siktede personer i utgangsår, etter tilbakefall i den påfølgende femårsperioden og alder og type hovedlovbrudd i utgangsår. Absolutte tall
Alle siktede i utgangsårUten tilbakefallMed tilbakefall
Alle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og overAlle aldre 5 år og over5-14 år15-17 år18-24 år25-39 år40 år og over
2006
Alle typer lovbrudd79 4453 5966 86821 20626 72321 05242 5151 8622 8609 74513 96014 08836 9301 7344 00811 46112 7636 964
¬ Forbrytelser34 0332 0023 4319 83712 2096 55413 7408091 0873 3524 9283 56420 2931 1932 3446 4857 2812 990
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven28 1671 9522 9407 96310 1325 18011 0807889172 6204 0092 74617 0871 1642 0235 3436 1232 434
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet5241348159197107206213548354318113510511453
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann4561142138169961801134475472761029949449
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet (§128 og 132 inkludert)682621281126101087421611204
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred338616275944614020292746181984133484828
¬¬¬¬ Rasediskriminering400220200110200110
¬¬¬¬ Innbrudd316575171914612318192444181933932474728
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred (§135-138, 140 og 145,1.ledd inkludert)1841121015210210321000
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse6 000422622 0412 5671 0881 95311625938654224 047312001 4481 702666
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann2782111512211441561071
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann20812271230126851101
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)5 031232501 7952 0579061 5254574946403303 506191931 3011 417576
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)728071843981392770362156564510412224283
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse1943259993112721356326671124365
¬¬¬ Falsk forklaring125193546348414223225410513149
¬¬¬ Falsk anklage130016494124660132320106403262114
¬¬¬ Pengefalsk1090100540100550000
¬¬¬ Dokumentfalsk936410920036326041507366140136521436134223124
¬¬¬ Seksualforbrytelser98362103210309299615295195206234368335211510365
¬¬¬¬ Voldtekt10110112336215525112215468612146
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk610032300012310020
¬¬¬¬ Incest701132401120300012
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn4003268125948123713345069711631934752510
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år66118721194946616171772152
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år16919333538441129191432385710142166
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år16522783351876093021168921853142
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang1801061118010611000000
¬¬¬¬ Pornografi133332562401073118503526027125
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelse (§200-201 inkludert)3181619361051421911191556100127510214942
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold4401522162800314111601285
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet2 06013220848271052866234321012232721 39898176381487256
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred5 0003067161 6461 4588742 4111202386298096152 5891864781 017649259
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse3 3312415399539346641 749931914135734791 582148348540361185
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse1 473451696464601535301643193191879432912645326966
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse1200372500041700331
¬¬¬¬ Drapsforsøk220031091500186700223
¬¬¬¬ Drap250210852002675500410
¬¬¬¬ Uaktsomt drap59001421244300813221600682
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred (§237-238 inkludert)7820617181749112813152994952
¬¬¬ Ærekrenkelse39324102282421011182001
¬¬¬ Underslag401019109173100255012631087214607466528
¬¬¬ Tyveri5 5656027781 5721 9127011 3862032014053811964 1793995771 1671 531505
¬¬¬¬ Simpelt tyveri2 3013223295856933727821171082251991331 519205221360494239
¬¬¬¬ Grovt tyveri2 4612042897609542544507064132136482 011134225628818206
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy803761602272657515416294846156496013117921960
¬¬¬ Utpressing og ran3152293126591568118291552472175974410
¬¬¬¬ Utpressing703220000000703220
¬¬¬¬ Ran1852154772211361121832149204259199
¬¬¬¬ Grovt ran115134473212805111118712936210
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran802033401012401021
¬¬¬ Bedrageri og utroskap2 26011424031 2205841 374518192734425886624211486159
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold1040035051660023727380011324
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)1 9576313394723301859183271172051521171 03930422226717868
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk1 86059432345531617286730811119714410799328621225817265
¬¬¬¬ Grovt skadeverk96371617141250196889461810963
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet100001100001000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking1 34923131372572251380634107138959691797265434156
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking1 073201103104401932734317896648001679232344129
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking121002563334800922177300164116
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking155321376925592320201496118174911
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot straffeloven2710291520102611700034
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven3 743284281 5661 2534681 360111445744471842 38317284992806284
¬¬¬ Narkotika, bruk2 279183561 0946391728517125429226641 42811231665413108
¬¬¬ Narkotika, besittelse1 450872470608292500319144217117950553326391175
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven1420264910143510121
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift1260015966710003041550012925
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven3990011150238257007871631420046375
¬¬ Forbrytelse mot tolloven53003302029002141324001167
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven23020101113010391001072
¬¬ Forbrytelse mot andre lover (Militær Straffelov inkludert)1 522226129357557193010251493384085921236144237163
¬ Forseelser45 4121 5943 43711 36914 51414 49828 7751 0531 7736 3939 03210 52416 6375411 6644 9765 4823 974
¬¬ Forseelse mot straffeloven10 2791 3931 6532 3492 4132 4715 9179439861 1651 2751 5484 3624506671 1841 138923
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)2669564602522122491628161314446483299
¬¬¬ Naskeri4 5621 0489324768001 3062 7657306382593537851 797318294217447521
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred2 7561652001 0228435261 527106804965003451 22959120526343181
¬¬¬ Telefonsjikane1852221225664112171012343973511102225
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven (kapittel 42 inkludert)2 510634367696895531 391412423703723661 11922194399317187
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven27 4021531 3516 6059 6299 66417 764875863 8236 0847 1849 638667652 7823 5452 480
¬¬¬ Promillekjøring2 8085746208581 2511 832232337525936976342283333315
¬¬¬Annet, forseelse mot veitrafikkloven (§3, 6 og 24,1.ledd inkludert)24 5941481 2775 9858 7718 41315 932855543 4865 5596 2488 662637232 4993 2122 165
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven3590191401445617507638124184012776332
¬¬ Forseelse mot politivedtektene2 06031039667202681 26123655148918379916741523185
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift960033657620022238340011419
¬¬ Forseelse mot tolloven9431129733749667705582213932661739116103
¬¬ Forseelse mot alkoholloven1 71952228913742271 0344118544232136685110434714291
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven43001123035001826800044
¬¬ Forseelse mot andre lover (Militær Straffelov inkludert)2 51139773178491 2291 85017351866209926612242131229237