Tabell

Siktede personer, etter hovedlovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
I altForbrytelserForseelserØkonomisk kriminalitetAnnen vinningskriminalitetVoldskriminalitetSeksualkriminalitetNarkotikakriminalitetSkadeverkMiljøkriminalitetTrafikkriminalitetAnnen kriminalitet (inkl. Arbeidsmiljø)
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall siktede.
2011
I alt81 78737 04844 7392 48415 2667 3321 25313 1851 74073026 43013 367
Alle verdensdeler81 48836 91444 5742 47915 1567 3131 25113 1371 73773026 37013 315
Europa76 65134 19842 4532 39314 1676 7941 17212 0851 65172325 41312 253
Norge65 86329 97635 8872 04711 1266 2471 07610 6311 54368221 74710 764
Danmark656243413331083461169427076
Sverige1 6916091 082642859117285266711206
Litauen1 55864191747681391812992472161
Polen2 3467571 589976631229206173856373
Romania748415333164311074952117111
Russland538204334918043144710143101
Tyskland4161312851166234615020145
Afrika2 1741 4147601543719526697241269510
Somalia53834719119079111527068130
Asia2 1981 0711 1273945927844280542550492
Irak752374378171341011689190204172
Amerika4422252173292438738312756
Oseania236170131201114
Statsløse21610611046115238304746
Uoppgitt832855149401000136