Tabell

Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbrudd
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
2011
I alt363 189186 966176 223137 43639 3458 9701 2157 5872 42668 56874 95722 685
Oslo84 21258 07726 13546 1776 5744 9493771 2371647 64011 3505 744
Østfold18 6708 7869 8846 2432 403103372601284 1024 475919
Follo10 0654 7665 2993 57799615538237882 2012 076697
Romerike19 2248 60510 6195 8912 322763163351324 7763 8081 568
Hedmark13 4265 8207 6064 0631 19053532253973 6702 680906
Gudbrandsdal3 0751 2131 86292325037353541 118478159
Vestoppland5 8382 7373 1011 85887108127431 1741 423334
Nordre Buskerud5 3212 5472 7741 7577793896451 0951 214324
Søndre Buskerud12 7295 6547 0754 3941 15669352811152 7413 236702
Asker og Bærum7 1753 2033 9722 4587041724169811 8681 355499
Vestfold16 6346 8279 8074 8391 9215623731393 7334 636926
Telemark12 6336 3266 3074 7371 50159292051042 4792 637882
Agder22 97410 10512 8697 2202 242627164801484 7046 597940
Rogaland21 73011 10010 6308 7392 22989435761834 0974 7441 030
Haugaland og Sunnhordland8 8263 5745 2522 44584925426126711 6892 778588
Hordaland30 48516 51713 96811 3093 4391 751189301124 6756 5901 661
Sogn og Fjordane4 5571 6022 955966619215122551 2641 105409
Sunnmøre5 9302 6003 3301 73486213154611 5761 232307
Nordmøre og Romsdal5 1262 3332 7931 5507810276561 2211 111329
Sør-Trøndelag20 69211 1759 5178 2542 81282276181483 7013 7421 308
Nord-Trøndelag6 6182 6633 9551 819805354133891 9391 316478
Helgeland4 5831 8232 7609878271853621 316982347
Salten4 5871 7452 8421 12461407138831 1241 013484
Midtre Hålogaland5 3102 0173 2931 135849330217581 4281 234356
Troms7 2263 0434 1832 106917218234751 9311 511432
Vestfinnmark3 1911 3941 797759501112226518672818224
Østfinnmark2 0896591 430350302073417602651126
Svalbard652639188000023124
Særorgan (Økokrim, Kripos)19829169422305091532
Uoppgitt politidistrikt000000000000