Tabell

Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall
I altIngen siktede1 siktet2 siktede3 siktede4 siktede5 siktede6 siktede7 eller flere siktede
2011
Alle typer lovbrudd363 189193 123162 5245 4411 549365963259
¬ Forbrytelser250 826164 89079 5394 5211 409313792748
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven222 281161 15255 1464 2021 346293692647
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet2 1222871 8052055000
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 2341081 1111122000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet (§128 og 132 inkludert)888179694933000
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred3 1822 3736551033410430
¬¬¬¬ Rasediskriminering751010000
¬¬¬¬ Innbrudd2 8522 230496822710430
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred (§135-138, 140 og 145,1.ledd inkludert)3231381582160000
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse20 4843 18816 5715621023711310
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann895038000100
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann41299201000
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)18 5132 67015 3464135222613
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)1 1601278121445014427
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse681312366300000
¬¬¬ Falsk forklaring6701894681030000
¬¬¬ Falsk anklage418258156400000
¬¬¬ Pengefalsk20719111320000
¬¬¬ Dokumentfalsk4 3761 7472 5576173100
¬¬¬ Seksualforbrytelser3 8161 7801 97839133201
¬¬¬¬ Voldtekt8506521801250100
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.606000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk96868200000
¬¬¬¬ Incest672046100000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn800243547910000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år1306267100000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år353109240400000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år31772240410000
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang1113576000000
¬¬¬¬ Pornografi21060147201000
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelse (§200-201 inkludert)1 6766849681372101
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold2 2431 7144983100000
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet6 5493 7942 649642610420
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred14 8457 2746 9984279136856
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse11 7205 8085 5133066420531
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse2 8071 3461 3021092515325
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse23148100000
¬¬¬¬ Drapsforsøk44931400000
¬¬¬¬ Drap30323211000
¬¬¬¬ Uaktsomt drap45636300000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred (§237-238 inkludert)1768885210000
¬¬¬ Ærekrenkelse43639033561100
¬¬¬ Underslag1 310764536810100
¬¬¬ Tyveri128 072113 52811 3922 1328481352368
¬¬¬¬ Simpelt tyveri72 91764 5556 917923455531013
¬¬¬¬ Grovt tyveri45 76041 5062 908925331711234
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy9 3957 4671 5672846211121
¬¬¬ Utpressing og ran1 6771 25525998486605
¬¬¬¬ Utpressing554013100100
¬¬¬¬ Ran1 23393619073224404
¬¬¬¬ Grovt ran3342434320252100
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran553613410001
¬¬¬ Bedrageri og utroskap10 8847 4893 166196228102
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold31524761700000
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)16 37013 4372 46031310635748
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk15 57812 8962 2372999832547
¬¬¬¬ Grovt skadeverk7895402221383201
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet311100000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking4 1601 1442 853118324036
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking3 6759972 550103172015
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking162281089122021
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking323119195630000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot straffeloven14510340100001
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven22 7262 13120 367184319211
¬¬¬ Narkotika, bruk14 01068513 158132247211
¬¬¬ Narkotika, besittelse8 1199237 1365271000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven59752373001000
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift21725183520200
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven1 1021459421220100
¬¬ Forbrytelse mot tolloven150289113133200
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven1027100000
¬¬ Forbrytelse mot andre lover (Militær Straffelov inkludert)4 3401 4072 803104158300
¬ Forseelser112 36328 23382 9859201405217511
¬¬ Forseelse mot straffeloven39 45713 45325 38248880331146
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)2 8882 5512902894222
¬¬¬ Naskeri13 3533 18210 023131141101
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred10 5952 5187 8002183217622
¬¬¬ Telefonsjikane1 095699388422000
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven (kapittel 42 inkludert)11 5264 5036 881107239201
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven55 9229 96045 82313171000
¬¬¬ Promillekjøring7 7979746 7992400000
¬¬¬Annet, forseelse mot veitrafikkloven (§3, 6 og 24,1.ledd inkludert)48 1258 98639 02410771000
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven202000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene3 9182903 5813067112
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift35423328300000
¬¬ Forseelse mot tolloven2 0842851 644124234301
¬¬ Forseelse mot alkoholloven1 03694933810000
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven326184135520000
¬¬ Forseelse mot andre lover (Militær Straffelov inkludert)9 2643 9445 157131217202