Tabell

Siktede personer, etter kjønn, alder og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2011
Alle lovbruddsgrupper81 78768 15713 6302 6935 34210 00411 28211 13317 08513 3526 7324 164
Økonomisk kriminalitet2 4842 16232232087165281798696323111
Annen vinningskriminalitet15 26611 0204 2461 2871 6101 5151 7121 9313 1942 2931 059665
Voldskriminalitet7 3326 3251 0074237121 0441 1349491 447997466160
Seksualkriminalitet1 2531 229248814312011214925220910674
Narkotikakriminalitet13 18510 9382 247576972 0332 6772 4612 9801 62459066
Skadeverk1 7401 5771634583262352321691421164220
Miljøkriminalitet73069634213304056127182135145
Trafikkriminalitet26 43022 7833 647858472 9542 9833 1755 6245 4142 9822 366
Annen kriminalitet (inkl. Arbeidsmiljø)13 36711 4271 9402909741 9862 2271 9622 5211 8211 029557