03.05 Fengslinger

 Tidligere publiserte tabeller. 1999
Tabell 1:  Varetektsfengslinger i 1998, etter personens kj°nn og alder og etter type lovbrudd (23.06.1999)
Varetektsfengslinger, etter lovbruddsgruppe og varighet. 1998 (23.06.1999)
Varetektsfengslinger, etter varighet. 1993-1998 (23.06.1999)