439235_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/aar
439235
statistikk
2021-03-25T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Fengslinger2019

Innhold

Publisert:

Innsatte per 1. januar, nyinnsettelser, løslatelser og fengslingsdager etter type fengsling. Absolutte tall1
Alle typer fengslingerVaretekt¬ Fengselsdom, anstalt¬ Fengselsdom, elektronisk kontrollForvaringBøtesoning
1Soning med elektronisk kontroll inngår ikke i statistikkene over antall fengslingsdager
2019
Innsatte per 1. januar3 5618482 34920511643
Nyinnsettelser9 3862 7033 5602 9192202
Løslatelser9 3031 5584 4333 0236283
Fengslingsdager1 209 356300 758854 080..43 72210 796