414404_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/aar
414404
statistikk
2020-06-29T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Innsatte per 1. januar, nyinnsettelser, løslatelser og fengslingsdager etter type fengsling. Absolutte tall1
Alle typer fengslingerVaretekt¬ Fengselsdom, anstalt¬ Fengselsdom, elektronisk kontrollForvaringBøtesoning
1Soning med elektronisk kontroll inngår ikke i statistikkene over antall fengslingsdager
2018
Innsatte per 1. januar3 7918982 48023911262
Nyinnsettelser10 4132 8184 1772 7601657
Løslatelser10 5041 5985 1502 98112763
Fengslingsdager1 292 689308 126917 178..41 03226 353