389523_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/aar
389523
statistikk
2019-09-26T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Innsatte per 1. januar, nyinnsettelser, løslatelser og fengslingsdager etter type fengsling. Absolutte tall1
Alle typer fengslingerVaretekt¬ Fengselsdom, anstalt¬ Fengselsdom, elektronisk kontrollForvaringBøtesoning
1Soning med elektronisk kontroll inngår ikke i statistikkene over antall fengslingsdager
2017
Innsatte per 1. januar4 1641 0452 6822789564
Nyinnsettelser11 3012 9374 6822 8732807
Løslatelser11 4241 5665 7593 1789912
Fengslingsdager1 378 005334 900973 027..37 19432 884