338052_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/aar
338052
statistikk
2018-04-05T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Innsatte per 1. januar, nyinnsettelser, løslatelser og fengslingsdager etter type fengsling. Absolutte tall1
Alle typer fengslingerVaretekt¬ Fengselsdom, anstalt¬ Fengselsdom, elektronisk kontrollForvaringBøtesoning
1Soning med elektronisk kontroll inngår ikke i statistikkene over antall fengslingsdager
2016
Innsatte per 1. januar4 1921 0552 7012739073
Nyinnsettelser12 3163 2345 2912 8941896
Løslatelser12 1111 6926 2443 113131 049
Fengslingsdager1 452 624367 8681 015 355..32 73536 666