321841_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/aar
321841
statistikk
2017-10-24T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Innsatte per 1. januar, nyinnsettelser, løslatelser og fengslingsdager etter type fengsling. Absolutte tall1
Alle typer fengslingerVaretekt¬ Fengselsdom, anstalt¬ Fengselsdom, elektronisk kontrollForvaringBøtesoning
1Soning med elektronisk kontroll inngår ikke i statistikkene over antall fengslingsdager
2015
Innsatte per 1. januar4 0561 0442 6422208862
Nyinnsettelser11 9803 4574 9352 8200768
Løslatelser11 4951 8245 8112 96712881
Fengslingsdager1 409 971366 058981 151..33 77728 985