349347
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fattigdom/aar
349347
statistikk
2016-12-29T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Inntekt og forbruk
no
fattigdom, Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen, Fattigdom, fattigdomsproblemer, materielle mangler, sosiale mangler, økonomisk deprivasjon, økonomiske vansker, betalingsproblemer, marginalisering, utgiftsbelastning, levekår, lavinntekt, utsatte grupperInntekt og formue , Levekår, Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Første publisering av 'Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen' kommer 4. juli 2018.

Oppdatert

Neste oppdatering

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".

Kontakt