Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen

Til toppen

12087: Sosiale goder, etter økonomisk status 2017 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000