SSBs publikasjoner

Treff (8591)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mediebruksundersøkelsen 2017: Dokumentasjonsrapport Notater 2019/03 Kultur og fritid
Verdien av fisket passerte 20 milliardar Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Drivstoff og brensel trekker opp prisene for engroshandel Artikler Priser og prisindekser, Varehandel og tjenesteyting
SNOW-modellen for Norge: Dokumentasjon av framskrivningsmodellen for norsk økonomi og utslipp Notater 2019/01 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Natur og miljø
Rekordhøge straumprisar drog opp årsveksten i KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Oljedrevet nedgang i PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Uendret KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Store sosialhjelp-familier bor oftere i kommunale boliger Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Økt vekst i fastlands-BNP Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Auke i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utdanningsgapet bare øker Artikler Befolkning
Ytterligere økning i omsetningen i industrien Artikler Energi og industri
Fakta om utdanning 2019: Nøkkeltall fra 2017 Faktahefter Utdanning
Is the marginal cost of public funds equal to one? Discussion Papers no. 893 Nasjonalregnskap og konjunkturer