SSBs publikasjoner

Treff (8108)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Vekst i arbeidsgiveravgiften Artikler Arbeid og lønn
Svak nedgang i sykefraværet Artikler Arbeid og lønn, Helse
Stort fall i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Stabile priser på nye boliger Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
USA-toll har liten direkte effekt på norsk eksport Artikler Utenriksøkonomi
Vekst i bruk av fastlegene i 2017 Artikler Helse
Ikke-sysselsatte tar sjeldnere utdanning enn før Artikler Utdanning
Prisoppgang på olje og petroleumsvarer Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Vi spiser mer utenlandske enn norske jordbær Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Utenriksøkonomi
Økte priser på drivstoff Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Økt grensehandel Artikler Varehandel og tjenesteyting
Store forskjeller i lærerkompetanse Artikler Utdanning
Her er økningen i høyere utdanning størst Artikler Utdanning, Innvandring og innvandrere
Overskudd på 147 milliarder Artikler Offentlig sektor
Oppgang i april for hotellnæringa Artikler Transport og reiseliv, Svalbard