SSBs publikasjoner

Treff (10360)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Fortsatt stor prisvekst i PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Tjenestenæringer dempet BNP-veksten i januar Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002 Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Stort fall i statsforvaltningens nettofinansinvesteringer Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Omsetningen i industrien øker videre Artikler Energi og industri
Sterk vekst i industriproduksjonen i januar Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ikkje sidan 1927 har det vore så få bryllaup i Noreg Artikler Befolkning
Reiseundersøkelsen 2020: Dokumentasjonsrapport Notater 2021/09 Transport og reiseliv
Stor økning i alkoholomsetning 4. kvartal Artikler Varehandel og tjenesteyting
Estimering av leieinntekter fra næringseiendom: Oppdatert med tall for 2019 Notater 2021/08 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Korona gav offentlig underskudd Artikler Offentlig sektor
Stadig flere kvinner blant ledere Artikler Befolkning
Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn påvirkes av korona Artikler Arbeid og lønn, Befolkning
Svak nedgang i sykefraværet Artikler Arbeid og lønn, Helse
Søkere som ikke benytter studieplassen Rapporter 2021/09 Utdanning