SSBs publikasjoner

Treff (8899)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisoppgang på råolje Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Påsken satte sitt preg på KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Slik måler SSB ulikhet Artikler Inntekt og forbruk
Liten nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten Artikler Bygg, bolig og eiendom
Fremskrivninger av etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorg mot 2060 Rapporter 2019/12 Arbeid og lønn, Helse
Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035 Rapporter 2019/11 Arbeid og lønn, Helse
Omsetning i industrien flater ut Artikler Energi og industri
Lønnsveksten øker Artikler
Fortsatt flest utdannet i helsefag Artikler Utdanning
Markant fall i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Liten nedgang i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
SSBs videoer SSB skole Utdanning
Norge bruker mest på de minste Artikler Utdanning
Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig Artikler Bygg, bolig og eiendom