SSBs publikasjoner

Treff (9748)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Sparingen i husholdningene økte markant Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020: Modeller, forutsetninger og resultater Rapporter 2020/24 Befolkning
Flere konsultasjoner hos fastleger og legevakt i fjor Artikler Helse
Fra overgrep til straff: Statistikk om familievold og lovbrudd mot barn i straffesakskjeden 2010-2017 Rapporter 2020/22 Sosiale forhold og kriminalitet
Bråstopp for overnattingsbransjen i april Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Færre hardt skadde Artikler Transport og reiseliv
Vareeksporten fortsetter å synke Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i samlet kontantlønn Artikler Arbeid og lønn
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Bråbrems i utbetalt lønn Artikler Arbeid og lønn
Flere reiste kollektivt i 2019 Artikler Transport og reiseliv
Lite bruk av e-sigaretter i Norge Artikler Helse
Vekst i arbeidsgiveravgiften Artikler Arbeid og lønn
Equal predictability test for multi-step-ahead system forecasts invariant to linear transformations Discussion Papers no. 931 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sterk auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi