SSBs publikasjoner

Treff (10169)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Framleis nedgang i tenestehandelen med utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Raskeste reisetid fra kommunesenter til Oslo S: 1. januar 2020 Notater 2020/43 Transport og reiseliv
Sykefraværet øker igjen Artikler Arbeid og lønn, Helse
Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nasjonalinntekten økte sterkt i 3. kvartal, men var fortsatt lavere enn før koronakrisen Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stort underskudd på utenrikshandelen for 3. kvartal Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Folketellingen fra 1920 er søkbar Artikler Befolkning
Utbygging får konsekvenser for reinbeiteområder SSB analyse Natur og miljø
Mindre bruk av institusjoner i barnevernet Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Formue blant lavinntektsgrupper Rapporter 2020/46 Inntekt og forbruk
Assessing income tax perturbations Discussion Papers no. 945 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
11 prosent av overskuddet i barnehager gikk til utbytte Artikler Utdanning
Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi: Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2018 Rapporter 2020/45 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri
Færre norske hotellovernattingar i oktober Artikler Transport og reiseliv, Svalbard