SSBs publikasjoner

Treff (10418)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Over halvparten av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Pandemien har gitt fleire mjølkekyr Artikler
Detaljhandelen økte med 11 prosent i 2020 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Fullførte bachelor- og masterutdanninger Artikler Utdanning
Vedforbruket redusert med en tredel siden 2010 Artikler Natur og miljø, Energi og industri
Økende optimisme i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
College as a Marriage Market Discussion Papers no. 950 Nasjonalregnskap og konjunkturer
En av fem har det trangt økonomisk Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Inntekt og forbruk
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nær halvparten av dagens 20-åringer har hatt tannregulering Artikler Helse
Hvor mange barn og unge i Norge får kjeveortopedisk behandling?: Dokumentasjon av beregninger Notater 2021/17 Helse
Nedgang i sal av petroleumsprodukt i mars Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Økologisk jordbruk aukar litt igjen Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Stabil godstransport på norske veier Artikler Transport og reiseliv
Rekordhøy kraftproduksjon Artikler Energi og industri