SSBs publikasjoner

Treff (9924)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Studiebyer i Norden: En sammenligning av studenters bolig- og levekår, økonomi og tilfredshet med studiene i nordiske studiebyer Rapporter 2020/28 Utdanning
Voksende byer og aldrende bygder Artikler Befolkning
Befolkningsframskrivinger fram til 2050 for hver enkelt kommune – søk i kart Artikler Befolkning
Veldig lav strømpris i 2. kvartal Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Slik bruker du de regionale befolkningsframskrivingene Artikler Befolkning
Svakere halvårsresultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050 Rapporter 2020/27 Befolkning
Kombinasjon av tidligpensjon og arbeid: Inntekts- og formuesutvikling 2012-2018 for personer født i 1949 Rapporter 2020/26 Inntekt og forbruk
Flere lærere i heltidsstillinger Artikler Utdanning
Fortsatt lavere vareeksport Artikler Utenriksøkonomi
Eksporten opp i starten av august Artikler Utenriksøkonomi
Fremdeles nedgang i rentene Artikler Bank og finansmarked
Økt omsetning av fritidsboliger Artikler Bygg, bolig og eiendom
Flest til ordinært arbeid etter endt kvalifiseringsprogram Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Pensjonsforpliktelsene har passert 2 000 milliarder Artikler Bank og finansmarked