SSBs publikasjoner

Treff (8759)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Rentene falt i desember Artikler Bank og finansmarked
Hytteleie mest populært blant utlendinger Artikler Transport og reiseliv
Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Linking neighbors’ fertility: Third births in Norwegian neighborhoods Discussion Papers no. 898 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Oppgang i PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Private kommersielle og ideelle tjenestetilbydere i helse- og omsorgstjenesten: Omtale av data og datagrunnlag Notater 2019/12 Helse
Norges handel med Storbritannia før brexit Artikler Utenriksøkonomi
KPI opp i februar etter sesongsalg Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Vi ferierte mer i Norge i 2018 Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
7 av 10 AS har berre menn i styret Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Økt grensehandel i fjor Artikler Varehandel og tjenesteyting
Den gode veksten i Fastlands-BNP fortsetter Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Jordbruk og miljø 2018: Tilstand og utvikling Rapporter 2019/5 Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri
Økonomisk utsyn over året 2018 Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, men med noen skjær i sjøen Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer