SSBs publikasjoner

Treff (9094)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Boligsalget økte med 3 prosent Artikler Bygg, bolig og eiendom
Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2017 Rapporter 2019/23 Jord, skog, jakt og fiskeri, Natur og miljø
Færre konkursar Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Bank og finansmarked
Færre unge kjøper bolig SSB analyse Bygg, bolig og eiendom
Rentene øker Artikler Bank og finansmarked
Stortingsvalgundersøkelsen 2017: Dokumentasjonsnotat Notater 2019/29 Valg
Ventet prisnedgang på raffinerte produkter Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisøkning på matvarer Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Dette er Norge 2019: tall som forteller Faktahefter Befolkning, Inntekt og forbruk, Utdanning, Bygg, bolig og eiendom, Kultur og fritid, Transport og reiseliv, Valg, Sosiale forhold og kriminalitet, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri, Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri, Varehandel og tjenesteyting, Helse, Arbeid og lønn
Hva er det med Ingrid? Artikler Befolkning
Omsetningen i industrien økte i 2. kvartal Artikler Energi og industri
Solid produksjonsvekst i industrien i 2. kvartal Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Norske matvarepriser på topp i Europa Artikler Priser og prisindekser
Stor økning i prisen på massevirke Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri