SSBs publikasjoner

Treff (9094)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Lågare folketal i 201 kommunar Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Færre lønnstakere til sjøs Artikler Arbeid og lønn
Færre småkommuner å stemme i Artikler Valg
Dette er de største studiestedene i Norge Artikler Utdanning,
Arbeidsgrupperapporter 2019: KOSTRA Notater 2019/30 Offentlig sektor
Revidert vektgrunnlag og nytt referanseår frå neste publisering Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Økning i tjenesteforpliktelsene Artikler Bank og finansmarked
Norske matpriser økte mest i Norden SSB analyse Priser og prisindekser
Gambling with the family silver: Household consumption and saving responses to fiscal uncertainty Discussion Papers no. 913 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kvart sjette av dei rikaste hushalda har elbil SSB analyse Transport og reiseliv
Økt fastlandseksport Artikler Utenriksøkonomi
Godt resultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Over 58 000 flere jobber Artikler
Svak auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Vekst igjen i bygge- og anleggsaktiviteten Artikler Bygg, bolig og eiendom