SSBs publikasjoner

Treff (10360)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor
LÆRERMOD 2019-2040: Tilbud og etterspørsel for fem utdanningsgrupper av lærere Rapporter 2021/11 Arbeid og lønn, Utdanning
Solid handelsoverskudd Artikler Utenriksøkonomi
Prisvekst på nye boliger Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Renteøkninger i sikte Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Koronaåret i 10 grafer Artikler Helse
Økonomisk utsyn over året 2020 Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økte inntekter for husholdningene Artikler Inntekt og forbruk
Nedgang i sysselsettingen i alle fylker Artikler Arbeid og lønn
Ingen overdødelighet i 2020 Artikler Befolkning
Nok en gang rekordlav fruktbarhet Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2019 Rapporter 2021/10 Teknologi og innovasjon
Modell for beregning av boligformue: Oppdatert med tall for 2020 Notater 2021/10 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Oppgang i KPI i februar Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk