SSBs publikasjoner

Treff (9542)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Fortsatt svak driftsbalanse Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld innlemmes i utenriksregnskapet Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn Artikler Arbeid og lønn, Befolkning
Alkoholomsetningen økte i 4. kvartal 2019 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Utdanning betyr mye for om flyktninger kommer i jobb Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Fleire overnattingar i januar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2018 Rapporter 2020/8 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Fortsatt nedgang i våpeneksporten i fjor Artikler Utenriksøkonomi
Noe økning i sysselsettingen blant innvandrere Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse – mål for sysselsetting Notater 2020/5 Helse
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Island på pristoppen i 2018 Artikler Priser og prisindekser
Vi ferierte mer utenlands Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Økningen i sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning fortsetter Artikler Arbeid og lønn, Helse
Stabil grensehandel Artikler Varehandel og tjenesteyting