SSBs publikasjoner

Treff (10169)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mer farlig avfall i 2019 Artikler Natur og miljø, Svalbard
Mindre utslipp fra veitrafikk, fly og tog Artikler Transport og reiseliv, Natur og miljø
Fremdeles offentlig underskudd Artikler Offentlig sektor
Meir enn dobla medlemstal i den romersk-katolske kyrkja på ti år Artikler Kultur og fritid, Innvandring og innvandrere
Livskvalitet i lavinntektsgrupper SSB analyse Sosiale forhold og kriminalitet, Inntekt og forbruk
9 prosent av barna i barnehage til stede under nedstengingen Artikler Utdanning
Omsetningen i industrien øker Artikler Energi og industri
Moderat vekst i industriproduksjonen i oktober Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Alkoholomsetningen økte sterkt i 3. kvartal Artikler Varehandel og tjenesteyting
Uendrede boliglånsrenter Artikler Bank og finansmarked
Partivalg etter sosiale kjennetegn ved de siste stortings- og kommunestyrevalgene: Med noen historiske tabeller Rapporter 2020/47 Valg
Utslippsintensiteten halvert siden 1990 Artikler Natur og miljø, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nordmenn legger ned frivillig innsats verdt 78 milliarder Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Kultur og fritid
Dette er Norge SSB skole Befolkning
Flest høyt utdannede mottakere av arbeidsavklaringspenger jobber Artikler Sosiale forhold og kriminalitet