SSBs publikasjoner

Treff (8108)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Energiforbruket i veitransport har økt mest Artikler Energi og industri
Mange innvandrer på grunn av familie Artikler Innvandring og innvandrere
Unge viktige for å holde hjulene i gang om sommeren Artikler Arbeid og lønn
Mer utleie av arbeidskraft i bygg og anlegg Artikler Varehandel og tjenesteyting
Nedgang sal i mai Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Public R&D Support and Firms’ Performance: A Panel Data Study Discussion Papers no. 878 Nasjonalregnskap og konjunkturer
9 omkom i mai Artikler Transport og reiseliv
Mindre matjord forsvinner Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Få oversikt med KOSTRA nøkkeltall Artikler Offentlig sektor
Nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor
Høyeste oljeeksport på nesten fire år Artikler Utenriksøkonomi
Flere reiser innenlands og utenlands Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Slik er livet for norskfødte med innvandrerforeldre Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Befolkning
Hver tredje mann fullfører ikke lærerutdanningen Artikler Utdanning
Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016 Rapporter 2018/20 Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Befolkning