SSBs publikasjoner

Treff (9231)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mobilitet blant personer med fag-/svennebrev Rapporter 2019/31 Utdanning, Arbeid og lønn
Aksjeselskap er mer robuste enn enkeltmannsforetak Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
KPI opp 1,5 prosent siste tolv måneder Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Tilbudssjokk gir svingninger i priser på energivarer Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økt ulikhet som følge av skatteendringer de siste årene Artikler Offentlig sektor, Inntekt og forbruk
Er skattesystemet mer omfordelende nå? Rapporter 2019/30 Offentlig sektor, Inntekt og forbruk
Veksten var bredt basert Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fortsatt høy aktivitet i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Renta på nye lån øker Artikler Bank og finansmarked
Pensjonsformue i Norge 2017 Rapporter 2019/28 Inntekt og forbruk, Offentlig sektor
Beregninger av pensjonsformue Rapporter 2019/29 Inntekt og forbruk, Offentlig sektor
Imperfect competition, compensating differentials and rent sharing in the U.S. labor market Discussion Papers no. 918 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Marginal produksjonsauke i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetningsvekst i industrien Artikler Energi og industri