SSBs publikasjoner

Treff (8759)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
15 900 kroner mer i årslønn Artikler
Flere leger og psykologer i spesialisthelsetjenesten Artikler Helse
Reduksjon i offentlig formue Artikler Offentlig sektor
Flere reiser med jernbane Artikler Transport og reiseliv
Nordmenn med nest høyest konsum i Europa Artikler Priser og prisindekser
Spania på ferietoppen i Norge og Europa Artikler Transport og reiseliv
Lavere handelsoverskudd Artikler Utenriksøkonomi
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018. Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd: Dokumentasjonsnotat Notater 2019/14 Sosiale forhold og kriminalitet, Bygg, bolig og eiendom
Data om brukere av omsorgstjenester forsinket Artikler Helse, Offentlig sektor
Nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor
Nye boliger dyrere Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
68 000 per innbygger til helse Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fleire arbeidstimar per gardsbruk Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Lærerkompetanse i grunnskolen: Dokumentasjonsrapport Notater 2019/13 Utdanning
Effects of extended paternity leave on union stability and fertility Discussion Papers no. 899 Nasjonalregnskap og konjunkturer