SSBs publikasjoner

Treff (9748)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Eksport og import av varer opp i uke 22 Artikler Utenriksøkonomi
BNP Fastlands-Norge falt 4,7 prosent fra mars til april Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fall i industriproduksjonen i april Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stor økning i husholdningenes bankinnskudd Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Liten registrert nedgang i antall foretak og virksomheter Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Mer kjøring med passasjer Artikler Transport og reiseliv
Dyp økonomisk krise – men noen lyspunkter i sikte Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utsikter til kraftig investeringsfall i 2021 Artikler Energi og industri
Flere reiste med tog i 2019 Artikler Transport og reiseliv
Overskot på tenestebalansen Artikler Utenriksøkonomi
Oljeinvesteringene for 2020 nedjusteres marginalt Artikler Energi og industri
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Store prissvingninger på bilutleie i Norge SSB analyse Transport og reiseliv, Priser og prisindekser
Sterk rente- og stønadsbalanse Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Et historisk skifte: Snart flere eldre enn barn og unge Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere