SSBs publikasjoner

Treff (9924)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Økonomi, helse og livskvalitet: En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 Rapporter 2020/29 Sosiale forhold og kriminalitet, Inntekt og forbruk, Helse
Work less but stay longer - Mature workerresponse to a flexibility reform: Assessment of Status and Remaining Challenges Discussion Papers no. 937 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Mindre bankoverføringer fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Eksporten fortsetter opp i august Artikler Utenriksøkonomi
Kraftig redusert utbytte i 1. halvår 2020 Artikler Bank og finansmarked
7 av 10 fullførte en grad i løpet av åtte år Artikler Utdanning
Marginal vekst i oljeinvesteringene for 2020 Artikler Energi og industri
Høye nettotegninger i verdipapirfond Artikler Bank og finansmarked
Kraftig investeringsfall i industrien i 2020 Artikler Energi og industri
Rekordlåg folkeauke i 2. kvartal Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019: Dokumentasjon Notater 2020/26 Arbeid og lønn
Auke i salet av diesel til vegtransport Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Økologisk jordbruk går tilbake Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri