SSBs publikasjoner

Treff (10418)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
De største foretakene bidrar mest til verdiskapning Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Noko auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Detaljhandel med klær falt kraftig i mars Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Flexible empirical Bayes estimation of local fertility schedules: reducing small area problems and preserving regional variation Discussion Papers no. 953 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Mer tid til strømming og spill i koronaåret Artikler Kultur og fritid
Flere fulgte med på nyheter i 2020 Artikler Kultur og fritid
65 prosent av alt storfe i løsdriftsfjøs Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Antall dagpengemottakere økte med 255 prosent i 2020 Artikler , Inntekt og forbruk
Mediebruksundersøkelsen 2020: Dokumentasjonsrapport Notater 2021/18 Kultur og fritid
Norsk mediebarometer 2020 Statistiske analyser 166 Kultur og fritid
Altruist talk may (also) be cheap: Revealed versus stated altruism as a predictor in stated preference studies Discussion Papers no. 952 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Store ulikheter i formue SSB analyse Inntekt og forbruk
Koronaflytting og andre flyttinger i 2020 Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Pensjonsformue i Norge 2018 Rapporter 2021/16 Inntekt og forbruk, Offentlig sektor
A two-stage pooled panel data estimator of demand elasticities Discussion Papers no. 951 Nasjonalregnskap og konjunkturer