SSBs publikasjoner

Treff (8899)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Handelsspenninger gir svakere vekstutsikter for norsk økonomi Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Reduksjon i alkoholomsetningen for 1. kvartal 2019 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Husholdningene kjøpte aksjer og verdipapirfondsandeler Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Økt forbruk av fjernvarme Artikler Energi og industri
Halvparten er tomkjøring Artikler Transport og reiseliv
Revisjon av nasjonalregnskapets tidsserier Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økt sparing i husholdningene Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Svekket vare- og tjenestebalanse Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Visualisering av innvandringsgrunner Artikler Innvandring og innvandrere
Mer aktivitet på norske skinner Artikler Transport og reiseliv
Vi valde oss april Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntekt Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Inntekt og forbruk, Innvandring og innvandrere
Underskotet på tenestebalansen aukar Artikler Utenriksøkonomi
Fortsatt reduksjon i bruttofrakter for utenriks sjøfart Artikler Transport og reiseliv