SSBs publikasjoner

Treff (9748)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Sterk vekst i netthandelen med kort i 1. kvartal Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Predicting the exchange rate path: The importance of using up-to-date observations in the forecasts Discussion Papers no. 934 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i lovbrudd uten ofre Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Prislapp på over 3 000 kroner per tonn CO₂ for å nå et mål på 50 prosent utslippskutt i 2030 Artikler Natur og miljø
Markant nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Fire av fem eldre som dør, mottar omsorgstjenester i kommunen Artikler Helse, Befolkning
Økning i ledigheten Artikler Arbeid og lønn,
Abating greenhouse gases in the Norwegian non-ETS sector by 50 per cent by 2030: A macroeconomic analysis of Climate Cure 2030 Rapporter 2020/23 Natur og miljø
Bedre resultat for pensjonskassene i 2019 Artikler Bank og finansmarked
Mer bruk av midlertidige boliger i 2019 Artikler Bygg, bolig og eiendom, Offentlig sektor
Flere 18-åringer med «null hull» Artikler Helse, Offentlig sektor
Endringer i gjennomføringsstatistikken Artikler Utdanning
Stor variasjon i fullføringsgrad på yrkesfag Artikler Utdanning
Nedgangen i drivstoffsal til fly- og vegtrafikk heldt fram i mai Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
En viss retur opp for enkelte eksportvarer Artikler Utenriksøkonomi