SSBs publikasjoner

Treff (9094)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Fleire ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
925 millioner utbetalt til kvalifiseringsstønad Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Bilparkens regionale fordeling Artikler Transport og reiseliv
Hvordan går det med innvandrere som blir arbeidsledige? SSB analyse Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Flere personer utsatt for bedrageri Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Brukere av hjemmetjenester får dårligere ernæringsoppfølging enn beboere på sykehjem Artikler Helse
Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødre Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Oppsving for detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Vekst i varekonsumet utenom bilkjøp Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Husdyrgjødsla moldes ned raskere Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal: Dokumentasjonsnotat Notater 2019/33 Sosiale forhold og kriminalitet
Færre innenlandsreiser Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Revisjon av nasjonalregnskapets tallserier Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sterk vekst i norsk økonomi Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Åtte av ti har handlet på nett det siste året Artikler Teknologi og innovasjon