SSBs publikasjoner

Treff (10360)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Taxation of fuel and vehicles when emissions are constrained Discussion Papers no. 949 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Gressvik ungdomsskole og Arendal videregående skole til topps i årets statistikkonkurranse SSB skole Utdanning
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Redusert kursvirksomhet i 2020 Artikler Utdanning
Kartlegging av miljøskadelige subsidier for framtidig statistikk Artikler Natur og miljø
Økt fastrente på nye boliglån Artikler Bank og finansmarked
Nedturen fortsette for hotella Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Feil i KOSTRA-regnskapstabeller er rettet Artikler Offentlig sektor
The accuracy of Statistics Norway’s national population projections Discussion Papers no. 948 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Over halvparten av nye personbiler er elbiler Artikler Transport og reiseliv
Transformasjonsområder: Metoder for å identifisere transformasjon i bebygde områder Notater 2021/15 Natur og miljø
Mer enn hver tredje jobb borte i overnatting og servering Artikler Arbeid og lønn
Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere Artikler Natur og miljø
Offerbilder i endring SSB analyse Sosiale forhold og kriminalitet