SSBs publikasjoner

Treff (9231)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Rusundersøkelsen 2019: Dokumentasjonsrapport Notater 2019/38 Helse
Liten endring i utslipp av klimagasser Artikler Natur og miljø
Fleire overnattingar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
SkatteFUNN størst på finansiering av næringslivets FoU i fjor Artikler Teknologi og innovasjon
Færre på heltid blant innvandrere Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
KOSTRA-rapportering 2019: Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap Notater 2019/37 Offentlig sektor
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Mer kollektive byer Artikler Transport og reiseliv
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Svak nedgang i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Stabilt varekonsum i tredje kvartal Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Styrketrening stadig mer populært Artikler Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
Avfall fra samferdsel Artikler Natur og miljø
Flere nye hytter i unike villreinområder Artikler Natur og miljø
Nesten 5 000 nye hytter i året Artikler Natur og miljø