SSBs publikasjoner

Treff (10418)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Oppgang på børsen Artikler Bank og finansmarked
Auka sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Store nettotegninger i verdipapirfond Artikler Bank og finansmarked
Sterk oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
The economy of the North – ECONOR 2020 Statistiske analyser 167 Natur og miljø, Svalbard
Jordleige stadig meir utbreidd Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Fortsatt oppgang i bruttofrakter for utenriks sjøfart Artikler Transport og reiseliv
Industrien 2020: Brå nedgang for arbeidsintensive næringer Artikler Energi og industri
Nedgang i utslepp frå jordbruket Artikler Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri
Dobling av strømprisen for husholdninger Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Emission targets and coalition options for a small, ambitious country: An analysis of welfare costs and distributional impacts for Norway Discussion Papers no. 956 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Gjeld utjevner formuesforskjeller mellom menn og kvinner SSB analyse Inntekt og forbruk
Fortsatt økt investeringsaktivitet i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Nedgang i fastlandsøkonomien i 1. kvartal Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer