SSBs publikasjoner

Treff (10169)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Høyere strømpriser i desember Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Omsetningen i industrien øker Artikler Energi og industri
Auke i industriproduksjonen i november Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Lavere boliglånsrenter Artikler Bank og finansmarked
Auke i kornarealet Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Færre virksomheter med ansatte Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Fakta om utdanning 2021: Nøkkeltall fra 2019 Faktahefter Utdanning
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Stor auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Halvering av overnattingar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Stor auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Elektronikk drar opp detaljhandelen i november Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Svak auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Frisklivssentraler og tilsvarende helsefremmende tilbud i norske kommuner 2019: Analyse av tilbud for livsstilsendringer og mestring av sykdom Rapporter 2020/54 Helse
Uendra arbeidsløyse Artikler Arbeid og lønn,