SSBs publikasjoner

Treff (9924)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Stort offentlig underskudd Artikler Offentlig sektor
Første prisoppgang i PPI siden desember Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
KPI opp 1,7 prosent siste tolv måneder Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Mest skattelette i selskaper under vanlig skatteregime SSB analyse Virksomheter, foretak og regnskap
Fortsatt lav gjennomføring av yrkesfag i Norge Artikler Utdanning
Dette er Norge 2020: tall som forteller Faktahefter Befolkning, Inntekt og forbruk, Utdanning, Bygg, bolig og eiendom, Kultur og fritid, Transport og reiseliv, Valg, Sosiale forhold og kriminalitet, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri, Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri, Varehandel og tjenesteyting, Helse, Arbeid og lønn
Svak oppgang i Fastlands-BNP i juli Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid Artikler Helse, Sosiale forhold og kriminalitet
Report from the Norwegian SILC web pilot 2019 Notater 2020/29 Sosiale forhold og kriminalitet
Omsetningen i industrien fortsetter å falle Artikler Energi og industri
Færre småviltjegere og lavere utbytte Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Næringsmiddelindustrien bidro til auke i industriproduksjonen i juli Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sterk økning i alkoholomsetningen i 2. kvartal Artikler Varehandel og tjenesteyting
Eksporten fortsetter ned i uke 35 Artikler Utenriksøkonomi