SSBs publikasjoner

Treff (9542)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Ukentlig statistikk over eksport og import Artikler Utenriksøkonomi
Mindre kjøring med personbiler Artikler Transport og reiseliv
Miljøpartier gjør det godt blant de yngre Artikler Valg, Innvandring og innvandrere
Så mye helsepersonell har vi i «reserve» Artikler Arbeid og lønn
Planlagt utbygd areal 2019 til 2030: En kartbasert metode for estimering av framtidige arealendringer med negativ klimaeffekt Notater 2020/10 Natur og miljø
Auka sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Økte mannskapskostnader for sjøtransport Artikler Transport og reiseliv
Forskjellen på arbeidsledige og permitterte i statistikken Artikler Arbeid og lønn
Kortvarige arbeidsforhold: Hvem bytter jobb etter å ha vært i jobben ett år eller mindre? Rapporter 2020/12 Arbeid og lønn
Helseforetakenes investeringer går i hovedsak til sykehusbygg Artikler Helse
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Modell for beregning av boligformue: Oppdatert med tall for 2019 Notater 2020/9 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Lavere import i februar Artikler Utenriksøkonomi
Eiendomsskatt, kommunereform og statistikk Artikler Offentlig sektor
Nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor