SSBs publikasjoner

Treff (9231)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Sprik i energivareprisene Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flest opphold i private institusjoner Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Veksten fortsetter i bygge- og anleggsaktiviteten Artikler Bygg, bolig og eiendom
Høy legedekning i Norge Artikler Helse
Metodedokumentasjon om imputering av byggeår til fritidsbygg Notater 2019/40 Bygg, bolig og eiendom
Omsetningsvekst for skip og oljeplattformer Artikler Energi og industri
Uendra industriproduksjonen frå 2. til 3. kvartal Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Stor økning i utgiftene Artikler Offentlig sektor, Svalbard
Langt flere unge stemte i årets lokalvalg Artikler Valg, Innvandring og innvandrere
Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2019: Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen Notater 2019/39 Offentlig sektor
Auke i talet på konkursar Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Bank og finansmarked
1 av 7 unge har brukt cannabis siste året Artikler Helse
Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder Artikler , Natur og miljø
Sterk nedgang i bil- og drivstoffavgiftene siden 2013 Artikler Natur og miljø