SSBs publikasjoner

Treff (8591)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nye prisindekser for eksport og import Artikler Priser og prisindekser
Likestilling og familie SSB skole Befolkning
Færre nyetableringar i Rogaland Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
God vekst i Fastlands-BNP i 2018 Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
1,5 millioner flere flypassasjerer i 2018 Artikler Transport og reiseliv
Gjelden øker raskere enn inntektene SSB analyse Offentlig sektor
Spillover bias in multigenerational income regressions Discussion Papers no. 897 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekordstor vindkraftproduksjon Artikler Energi og industri
Verftsindustrien trekte opp samla industriproduksjon Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetningen i industrien økte videre i 4. kvartal Artikler Energi og industri
Legers arbeidssted og nyutdannede legers tilknytning til arbeidslivet Rapporter 2019/03 Helse
Buy to let: Investment buyers in a housing search model Discussion Papers no. 896 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Får de som har rett på det bostøtte?: Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere Rapporter 2019/02 Bygg, bolig og eiendom, Sosiale forhold og kriminalitet
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Hver tredje med lite utdanning sitter hjemme i valg etter valg SSB analyse Valg