SSBs publikasjoner

Treff (10418)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Hvordan gikk det med de nyutdannede fra høyere utdanning i koronaåret? Artikler Utdanning, Arbeid og lønn
Beitebruk og seterdrift Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Stor nedgang i antall oppdragstakere i 2020 Artikler Arbeid og lønn
1 av 4 født på 1990-tallet snuser daglig Artikler Helse
Namsen beste lakseelv dei siste fem åra Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Nedgang for dagligvarebransjen i april Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Innvandrere mest rammet av koronatiltakene Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Færre kollektivreiser og lavere billettinntekter i 2020 Artikler Transport og reiseliv
Investeringene i kraftforsyning faller Artikler Energi og industri
Utfordringer med tall for grensehandel 1. kvartal 2021 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Stor oppgang i innenlands feriereiser Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Hvordan gikk det med de fagutdannede i koronaåret? Artikler Utdanning, Arbeid og lønn
Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2021 Artikler Energi og industri
Ingen vekst i antall personer med asylbakgrunn Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere