SSBs publikasjoner

Treff (8899)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Dobling av offentlig støtte til FoU og innovasjon på fem år Artikler Teknologi og innovasjon
Laveste andel mottakere på 20 år Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Fortsatt prisøkning for nye boliger Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Stabilt sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse
Vel 1 av 3 med skolerettet lærerutdanning er ikke i skoleverket Artikler
Fortsatt prisfall på naturgass Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Norske kommuner sliter med digital kompetanse Artikler Teknologi og innovasjon
KPI ned 0,3 prosent i mai Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Digitalisering i kommunene: Overblikk over tilstanden i 2018 Rapporter 2019/14 Teknologi og innovasjon, Offentlig sektor
Landbrukets egen nedbygging av jordbruksareal Rapporter 2019-15 Jord, skog, jakt og fiskeri, Natur og miljø
Halvparten av bachelorstudentene fullfører ikke på normert tid SSB analyse Utdanning
Stabil utvikling i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetningsvekst for leverandørindustrien Artikler Energi og industri
The costs of taxation in the presence of inequality Discussion Papers no. 908 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Jevn vekst i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer