SSBs publikasjoner

Treff (9936)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Kollektivtransporten mer enn halvert i 2. kvartal Artikler Transport og reiseliv
Svalbard: Nordlendinger ut, utlendinger inn Artikler Befolkning, Svalbard
Hol og Ulvik har de dyreste fjellhyttene Artikler Bygg, bolig og eiendom
Ulikheten – betydelig større enn statistikken viser SSB analyse Inntekt og forbruk
Færre arbeidsledige Artikler Arbeid og lønn,
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Lavere drivstoffpriser for sjøtransport Artikler Transport og reiseliv
Stor økning i netthandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Auka sal av bensin Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Fiskeeksport i 200 år Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i innbetalt skatt Artikler Offentlig sektor
Ukentlig utenrikshandelsstatistikk Artikler Utenriksøkonomi
Elverum og Kongsvinger hadde størst hogst Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Hvordan går det med elever som ikke får læreplass?: Gjennomføring i videregående opplæring og tilknytning til arbeidsmarkedet Rapporter 2020/34 Utdanning, Arbeid og lønn
Stort overskudd for verdipapirfondene i 2019 Artikler Bank og finansmarked