SSBs publikasjoner

Treff (10343)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Gressvik ungdomsskole og Arendal videregående skole til topps i årets statistikkonkurranse SSB skole Utdanning
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Redusert kursvirksomhet i 2020 Artikler Utdanning
Kartlegging av miljøskadelige subsidier for framtidig statistikk Artikler Natur og miljø
Økt fastrente på nye boliglån Artikler Bank og finansmarked
Nedturen fortsette for hotella Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Feil i KOSTRA-regnskapstabeller er rettet Artikler Offentlig sektor
The accuracy of Statistics Norway’s national population projections Discussion Papers no. 948 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Over halvparten av nye personbiler er elbiler Artikler Transport og reiseliv
Mer enn hver tredje jobb borte i overnatting og servering Artikler Arbeid og lønn
Transformasjonsområder: Metoder for å identifisere transformasjon i bebygde områder Notater 2021/15 Natur og miljø
Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere Artikler Natur og miljø
Offerbilder i endring SSB analyse Sosiale forhold og kriminalitet
Rekordmange studenter i 2020 Artikler Utdanning,
Stor nedgang i soning av bøter i fengsel Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere