SSBs publikasjoner

Treff (8759)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Gassoverskudd førte til prisnedgang Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
The consumption Euler equation or the Keynesian consumption function? Discussion Papers no. 904 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Veksten i fastlandsøkonomien fortsatte Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Minste antall straffedommer på 30 år Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Ny kostnadsindeks for lastebiltransport Artikler Transport og reiseliv
Vehicle-to-Grid: Impacts on the electricity market and consumer cost of electric vehicles Discussion Papers no. 903 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flere har tilgang til rekreasjonsareal Artikler Natur og miljø
1 av 3 bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund er utlendinger Artikler Befolkning, Svalbard
Over 1 million mer for hytte i populære kystområder enn på fjellet Artikler Bygg, bolig og eiendom
Uendret omsetning i industrien Artikler Energi og industri
Produksjonsauke i industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Mindre til materialgjennvinning Artikler Natur og miljø, Bygg, bolig og eiendom
Nedgang i kursvirksomheten Artikler Utdanning
Færre fødte og flere eldre gir sterkere aldring SSB analyse Befolkning
Første nettoinnskudd i oljefondet siden 2015 Artikler Offentlig sektor