SSBs publikasjoner

Treff (9979)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Flere årsverk til forskning og utvikling Artikler Teknologi og innovasjon
Reviderte tall for tilgang og forbruk av energi og energiintensiteter Artikler Energi og industri
Her blir det påkjørt flest hjortevilt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Levekårsundersøkelsen om helse 2019: Dokumentasjonsrapport Notater 2020/36 Helse
Høy vekst i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Vareeksporten nærmere fjoråret Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i arbeidsstyrken Artikler Arbeid og lønn
3 av 4 kommunar har tilsett jordmor, resten kjøper tenesta Artikler Helse
Stabilt antall arbeidsledige Artikler Arbeid og lønn,
Fremdeles svake tall for industrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Are carbon prices redundant in the 2030 EU climate and energy policy package? Discussion Papers no. 940 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Causes and effects of measurement errors in educational attainment: Experiences from The European Social Survey in Norway Notater 2020/35 Utdanning
Færre familieinnvandringer i 2019 Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere