SSBs publikasjoner

Treff (10418)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Hva koster det å stenge utdanningssektoren?: Impact case Notater 2021/22 Utdanning
Ny datakilde og beregningsmetode for flyreiser i KPI Notater 2021/21 Priser og prisindekser
Valgdeltakelse og alder – mulige effekter av endrede aldersgrenser Rapporter 2021/22 Valg
Didactic methods and small-group instruction for low-performing adolescents in mathematics: Results from a randomized controlled trial Discussion Papers no. 957 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rentestatistikk 1820 - 2020: Utvikling i renter og dokumentasjon av rentestatistikken Notater 2021/20 Bank og finansmarked
Reviderte nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor
Byggekostnadsindeksene og økte priser på trelast Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Sustainable Development Goals. Indicators for Norway: Statistical Annex to the Norwegian Voluntary National Review 2021 Rapporter 2021/21 Natur og miljø
Flere utsatt for støy ved boligen Artikler Natur og miljø
Framleis dempa aktivitet i fastlandsøkonomien i april Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Holdning til bistand 2021 Rapporter 2021/20 Offentlig sektor
Lokalvalgundersøkelsene 2019: Dokumentasjonsnotat Notater 2021/19 Valg
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Karakterforskjeller etter sosial bakgrunn nær like markert som for 10 år siden Artikler Utdanning
Regional variasjon i sykefraværet blant sykepleiere og helsefagarbeidere Rapporter 2021/19 Arbeid og lønn, Helse