Publikasjon

Rapporter 2021/21

Sustainable Development Goals. Indicators for Norway

Statistical Annex to the Norwegian Voluntary National Review 2021

Denne publikasjonen er kun på engelsk

Åpne og les publikasjonen i PDF (1.3 MB)

Dette statistikkvedlegget er utarbeidet til Norges frivillige nasjonale gjennomgang av arbeidet med bærekraftsmålene til FN i 2021. Statistikkvedlegget presenterer indikatorene som er bygget på det globale indikatorrammeverket som følger de 17 bærekraftsmålene i 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Det er samlet inn informasjon fra tilgjengelig offisiell statistikk, fra nasjonal offentlig informasjon og evalueringer, samt data som er samlet inn fra landene for beregninger gjort av internasjonale organisasjoner.

Les mer om publikasjonen