Reviderte nøkkeltall for KOSTRA

Publisert:

Kommunenes og fylkeskommunenes totale brutto driftsutgifter var på hele 578 milliarder kroner i 2020.

  • Tallene er hentet fra
  • KOSTRA

I kommunene utgjorde de totale brutto driftsutgiftene 488 912 millioner kroner i 2020 og de fordelte seg slik på tjenesteområdene:

Figur 1. Brutto driftsutgifter til kommunale tjenesteområder i prosent av totale brutto driftsutgifter. 2020

2020
Administrasjon og styring 5.9
Barnehage 11.2
Grunnskole-opplæring 17.9
Helse og omsorg 31.5
Sosialtjenester 4.4
Barnevern 2.8
Vann avløp renov./avfall 4.8
Kultur 3.7

Tall er hentet fra tabell 12364 og 12362.

For fylkeskommunene (uten Oslo) var de samlede brutto driftsutgiftene 88 933 millioner kroner, og de fordelte seg på tjenesteområdene på følgende måte:

Figur 2. Brutto driftsutgifter til fylkeskommunale tjenesteområder i prosent av totale utgiftsområder. 2020

2020
Administrasjon og styring 4.5
Videregående opplæring 40.4
Tannhelse 3.7
Samferdsel 35.0
Plan, byggesak og miljø 2.7
Kultur 4.5

Tall er hentet fra tabell 12361 og 12163.

Kontakt